Taryfikator mandatów 2020. Sprawdź, ile zapłacisz za przewinienia w ruchu drogowym!

Prezentujemy aktualny taryfikator mandatów obowiązujący na polskich drogach w 2020 roku. Sprawdź, ile zapłacisz za wykroczenia, jeśli nie będziesz przestrzegać obowiązujących przepisów.

Taryfikator mandatów 2020 – przekroczenie dozwolonej prędkości

 • przekroczenie dozwolonej prędkości od 6–10 km/h do 50 zł
 • przekroczenie dozwolonej prędkości od 11–20 km/h od 50 do 100 zł i 2 pkt karne
 • przekroczenie dozwolonej prędkości od 21–30 km/h od 100 do 200 zł i 4 pkt karne
 • przekroczenie dozwolonej prędkości od 31–40 km/h od 200 do 300 zł i 6 pkt karnych
 • przekroczenie dozwolonej prędkości od 41–50 km/h od 300 do 400 zł i 8 pkt karnych
 • przekroczenie dozwolonej prędkości od 51 km/h od 400 do 500 zł i 10 pkt karnych

Taryfikator mandatów 2020 – przepisy porządkowe w ruchu drogowym

 • Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu – 150 zł
 • Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem – 100 zł
 • Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem – 250 zł
 • Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy – 100 zł
 • Przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zainstalowanym niezgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane – 150 zł
 • Przewożenie dziecka w pojeździe poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci, w sytuacji gdy prawo tego wymaga – 150 zł
 • Przewożenie dziecka w pojeździe w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu bez dezaktywacji poduszki powietrznej dla pasażera – 150 zł
 • Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa – 100 zł
 • Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem – 100 zł
 • Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym – 100 zł
 • Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem – 150 zł
 • Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem – 200 zł
 • Wjeżdżanie na pas między jezdniami – 100 zł
 • Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego – 150 zł
 • Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze – 150 zł
 • Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku włączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci – 200 zł
 • Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem „autobus szkolny” i jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi się żadnych osób – 50 zł

Taryfikator mandatów 2020 – wyprzedzanie na przejściach, zakaz wyprzedzania, wyprzedzanie pojazdów uprzywilejowanych

 • Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi – 200 zł
 • Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi – 200 zł
 • Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu – 250 zł
 • Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania – 250 zł
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia – 300 zł
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi – 300 zł
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach – 300 zł
 • Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi – 300 zł
 • Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu – 300 zł
 • Wyprzedzanie z niewłaściwej strony – 200 zł
 • Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym – 350 zł
 • Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia – 100 zł
 • Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym – 300 zł

Taryfikator mandatów 2020 – jazda z wymaganymi światłami

 • Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu – 200 zł
 • Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu – 100 zł
 • Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej – 100 zł
 • Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby – 200 zł
 • Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności od 150 do 300 zł
 • Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami – 200 zł
 • Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych – 100 zł

Taryfikator mandatów 2020 – zasady dotyczące holowania

 • Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem – 250 zł
 • Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe – 250 zł
 • Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach – 250 zł
 • Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony – 250 zł
 • Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego – 250 zł
 • Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) – 250 zł
 • Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania – 100 zł
 • Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym – 150 zł
 • Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego – 150 zł
 • Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym – 100 zł
 • Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania – 100 zł

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze