Szkolne Kluby Bezpieczeństwa

15 listopada 2010
Rusza ogólnopolska akcja dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, której celem jest zainspirowanie dzieci do aktywnego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ich miejscowościach. Najmłodsi detektywi bezpieczeństwa zbadają swoje otoczenie i zaproponują program naprawczy.

fot. Renault
Szkolne Kluby Bezpieczeństwa to projekt dla tych, którzy chcą zadbać o bezpieczeństwo swojego najbliższego otoczenia. Celem akcji jest nie tylko edukowanie, ale przede wszystkim uświadamianie zagrożeń i propagowanie problematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród lokalnej społeczności. Członkowie klubów mają wykorzystywać wiedzę z dziedziny wychowania komunikacyjnego w praktycznym działaniu - zarówno na terenie swojej szkoły, jak i poza nią. Kluby mogą między innymi organizować lokalne akcje ulotkowe, happeningi i debaty z przedstawicielami władz czy też monitorować stan bezpieczeństwa wokół swojej szkoły. 

Aby założyć Szkolny Klub Bezpieczeństwa, wystarczy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej www.bezpieczenstwo.renault.pl. Każda szkoła podstawowa otrzyma dostęp do specjalnego serwisu internetowego, który pozwala na dzielenie się relacjami z działań swoich klubów, pobieranie materiałów edukacyjnych i udział w regularnych, comiesięcznych konkursach z nagrodami. Członkowie SKB będą mogli samodzielnie utworzyć profil swojego klubu i dzielić się swoimi sukcesami.

Szkolne Kluby Bezpieczeństwa mogą także wziąć udział w ogólnopolskim konkursie na najbardziej aktywny i efektywny klub. Zadanie konkursowe polega na zrealizowaniu jak największej liczby działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród społeczności lokalnej do 15 maja 2011. Jury przyzna nagrody zdobywcom 1, 2 i 3 miejsca - zarówno szkołom, nauczycielom-opiekunom, jak i wszystkim członkom klubu. Nagrodą główną jest mobilne miasteczko ruchu drogowego, rower miejski i odblaskowe zestawy rowerowo-spacerowe dla wszystkich członków klubu.

fot. Renault
Szkolne Kluby Bezpieczeństwa, jak i cały Program "Bezpieczeństwo dla wszystkich" Renault są wspierane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Ministerstwie Infrastruktury, Komendę Główną Policji, Instytut Transportu Samochodowego oraz Rzecznika Praw Dziecka. 

Program edukacyjny "Bezpieczeństwo dla wszystkich" Renault to jedna z najstarszych, największych i najpoważniejszych inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym w Polsce i w Europie. Akcja składa się z trzech nieodłącznych elementów: konkursu plastycznego, bezpłatnych, innowacyjnych pakietów dydaktycznych dla dzieci i nauczycieli "Droga i Ja" oraz platformy multimedialnej, będącej interaktywnym kursem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Akcja ma charakter międzynarodowy i jest realizowana od 2000 roku w 21 państwach na świecie. Do tej pory wzięło w niej udział 11 milionów dzieci, w tym 680 000 z Polski. Szczegóły znajdują się na stronie   www.bezpieczenstwo.renault.pl.

 

Komentarze

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy. Twój może być pierwszy!