Kamila Nawotnik

Sprzedaż/Kupno samochodu – o czym warto pamiętać?

Zarówno zakup nowego auta jak i rozstanie z dotychczasowym środkiem transportu, związane są z wieloma formalnościami. Jeśli w waszym życiu przyszła pora na zmianę samochodu na nowy – spokojnie! Podpowiemy Wam, jak przekopać się przez dokumenty i nie zginąć w urzędowej dżungli.

W końcu przychodzi ten dzień, w którym stwierdzamy: “Dobra, potrzebuję nowego auta!”. Spędzamy więc kolejne godziny, dni, tygodnie (miesiące?) na przekopywaniu się przez ogłoszenia, aż w końcu znajdujemy samochód idealny. Wstępne oględziny, być może wizyta w stacji diagnostycznej lub u mechanika i bach! Już wiemy, że musimy go mieć. Cena ustalona, uścisk rąk… No właśnie, co dalej?

Umowa kupna/sprzedaży samochodu

Absolutną podstawą w takiej sytuacji jest spisanie przez obie strony umowy kupna/sprzedaży pojazdu, która stanowi dowód przeniesienia własności pojazdu ze sprzedającego na kupującego oraz potwierdzenie zawarcia transakcji. Nigdzie nie jest powiedziane, w jakiej formie ma ona zostać zawarta – teoretycznie możemy załatwić sprawę ustnie. My jednak z pełną mocą zapewniamy, że najlepszą formą jest pisemna, a więc klasyczna kartka papieru zawierająca dokładne informacje dotyczące transakcji. Będzie ona stanowiła podstawę przy ewentualnych sporach, komplikacjach, a nawet w tak błahych sytuacjach jak wizyta w urzędzie podczas rejestracji pojazdu czy rozmowa z ubezpieczycielem.

W dobie Internetu wszystko jest maksymalnie ułatwione, więc gotowe wzory umowy są łatwo dostępne do pobrania. Możecie także skorzystać z naszego szablonu, gotowego do pobrania pod artykułem. Jeśli jednak spisujecie umowę samodzielnie, warto pamiętać o podstawowych elementach, które muszą się w niej znaleźć. Są to:

  • miejsce i data zawarcia umowy – szczególnie istotna jest data, ponieważ będzie stanowiła podstawę do zmiany warunków ubezpieczenia oraz wniesienia opłat skarbowych itd.);
  • informacje dotyczące stron umowy – imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel i nr dowodu osobistego aktualnego właściciela pojazdu (lub współwłaścicieli) oraz te same dane dot. Kupującego/ych;
  • możliwie najdokładniejszy opis przedmiotu transakcji, a więc samochodu – marka, model, rok produkcji, nr VIN, nr rejestracyjny, nr karty pojazdu, aktualny przebieg, kolor nadwozia, ewentualne cechy szczególne;
  • ustaloną cenę sprzedaży samochodu wyrażoną liczbowo oraz słownie;
  • oświadczenie Kupującego o znajomości stanu technicznego pojazdu;
  • datę przekazania samochodu Kupującemu;
  • określenie, która ze stron ponosi koszty transakcji oraz koszty opłaty skarbowej związane z zawarciem umowy;
  • czytelne podpisy wszystkich stron biorących udział w transakcji – w tym współwłaścicieli.

Umowę warto przygotować w tylu egzemplarzach, ile stron bierze w niej udział. Oczywiście wszystkie kopie muszą zostać wypełnione jednakowo, czyli zawierając te same dane, w tym samym dniu i miejscu.  

Wraz z przekazaniem własności auta, sprzedający oddaje kupującemu kluczyki do samochodu razem z dowodem rejestracyjnym, potwierdzeniem zawarcia umowy OC (z potwierdzeniem zapłaty składki) oraz innymi dokumentami, o ile jest w ich posiadaniu: karta pojazdu, książka serwisowa, fabryczna instrukcja obsługi itp.. Jeśli auto sprowadzono z zagranicy, potrzebne będą także potwierdzenia opłacenia kosztów celnych i akcyzy.

Pamiętajmy o opłatach

Przy kupnie samochodu od osoby prywatnej, prawdopodobnie zostaniemy zobowiązani do wniesienia opłaty skarbowej. Wynosi ona 2% rynkowej wartości samochodu, czyli teoretycznie kwoty zapisanej w umowie, za którą kupujący i sprzedający zgodzili się przekazać auto. Nie ma tego problemu w przypadku salonu, komisów i osób prowadzących działalność gospodarczą, ponieważ cała sprawa sprowadza się do faktury VAT. W przypadku zakupu od osoby prywatnej uśmiechnie się jednak do nas Urząd Skarbowy. Jeśli trafi nam się życzliwy i ufny sprzedający, istnieje możliwość, że zgodzi się na wpisanie w umowie wartości mniejszej niż rzeczywista umówiona cena samochodu. Wówczas w urzędzie teoretycznie zapłacimy mniej. Warto jednak pamiętać, że urzędnicy sprawdzają stawki rynkowe i w przypadku zbyt niskiej ceny zapisanej w umowie mogą wysnuć podejrzenie celowego zaniżenia wartości pojazdu i wezwać nas do wyjaśnienia rozbieżności oraz wniesienia zaległej opłaty.

Jeśli koszty skarbowe ponosi kupujący, w ciągu 14 dni od daty zakupu auta musi on wypełnić i dostarczyć do Urzędu Skarbowego właściwego dla jego miejsca zamieszkania deklarację podatku od czynności cywilno-prawnych (druk PCC-3 oraz PCC-3a, jeśli auto będzie miało współwłaścicieli). Transakcja wolna jest od podatku tylko w przypadku wartości auta nieprzekraczającej 1000 zł, gdy kupiła go osoba niepełnosprawna na własny użytek lub gdy auto jest sprowadzane i w momencie podpisania umowy znajduje się poza terytorium Polski. Dokument można złożyć osobiście, drogą pocztową lub przez Internet, a wyliczony podatek przelać na konto właściwego Urzędu lub opłacić go w kasie. Wprawdzie opłata skarbowa nie jest najprzyjemniejszą częścią procesu zakupu auta, ale warto o niej pamiętać. W przypadku zaniedbania tego obowiązku mowa jest o wykroczeniu lub przestępstwie skarbowym. 

 

Wycieczka do Urzędu

Potem nadchodzą kolejne procedury, a więc skontaktowanie się z ubezpieczycielem nowo zakupionego pojazdu i zgłoszenie mu faktu przeniesienia własności. Wówczas ubezpieczyciel wprowadzi zmiany w systemie i prześle nam zaktualizowane dokumenty do polisy. Może też po ponownym przeliczeniu kosztów ubezpieczenia wezwać nas do wniesienia dodatkowej opłaty. Możemy także od nowa wykupić ubezpieczenie samochodu.  

Na deser mamy same przyjemności, a więc rejestrację auta. W tym celu musimy udać się z odpowiednim wnioskiem do Urzędu Dzielnicy właściwego ze względu na nasze miejsce zamieszkania. Potrzebne będą przy tym dokumenty pojazdu oraz tablice rejestracyjne. Uwaga! Wymagana jest obecność wszystkich nowych współwłaścicieli lub okazanie udzielonego przez nich pełnomocnictwa. Po wniesieniu opłaty za rejestrację pojazdu w kwocie 256 zł otrzymamy decyzję o czasowej rejestracji wraz z pozwoleniem czasowym, tablicami rejestracyjnymi i ewentualnie nalepką kontrolną. Wówczas możemy ponownie skontaktować się z ubezpieczycielem i zgłosić nowy numer rejestracyjny pojazdu, a w zamian dostaniemy zaktualizowany dokument polisy. W ciągu 30 dni od wydania pozwolenia czasowego Urząd przygotuje dla nas dowód rejestracyjny pojazdu. Przy jego odbiorze musimy zwrócić pozwolenie czasowe oraz okazać ważną polisę OC.

 V’oila, auto jest już oficjalnie wasze!

 

Tutaj możecie pobrać gotowy wzór umowy: wzor-umowy-kupno.pdf

Komentarze:

Anonymous - 5 marca 2021

Teraz znajdziesz tanie ubezpieczenie w telefonie to proste i szybkie w aplikacji Kupdirect z Google Play skanujesz tylko kod z dowodu rejestracyjnego, bez wpisywania danych i w 5 sek masz porównanie składek a w 40 sek polisę na mailu. https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.kupdirect.app

Odpowiedz

Anonymous - 5 marca 2021

Teraz znajdziesz tanie ubezpieczenie w telefonie to proste i szybkie w aplikacji Kupdirect z Google Play skanujesz tylko kod z dowodu rejestracyjnego, bez wpisywania danych i w 5 sek masz porównanie składek a w 40 sek polisę na mailu.

Odpowiedz
Pokaż więcej komentarzy
Pokaż Mniej komentarzy
Schowaj wszystkie

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze