Ewa Kania

Setki kilometrów nowych dróg na Mazowszu. Ambitne plany GDDKiA

Obecnie w województwie mazowieckim budowane jest 240 km nowych dróg, ale to nie wszystko. W trakcie projektowania są kolejne drogi szybkiego ruchu oraz obwodnice miast. Łącznie mówimy o 650 kilometrach nowych dróg.

Rozbudowa autostrady A2

W realizacji znajduje się obecnie 101 km autostrady A2. Stan prac prezentuje się obecnie następująco:

  • Mińsk Mazowiecki – Siedlce (ok. 37,5 km)  – dla odcinków Kałuszyn – Groszki i Gręzów – Siedlce Zachód są już decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Z kolei dla środkowego odcinka, Groszki – Gręzów Wojewoda Mazowiecki prowadzi postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji na realizację, co powinno odbyć się jeszcze w październiku.
  • Siedlce – Biała Podlaska (ok. 63,5 km) - są już podpisane umowy na cztery fragmenty A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej. Dla trzech odcinków, pomiędzy węzłem Siedlce Zachód a miejscowością Swory, trwają postępowania administracyjne w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, które powinny zakończyć się jeszcze w tym roku.

Autostradą A2 z Warszawy do węzła Biała Podlaska powinniśmy dojechać, przy sprawnym przebiegu prac budowlanych, pod koniec 2024 r. Natomiast stamtąd do granicy z Białorusią w Kukurykach będzie prowadzić przedłużenie węzła A2 o długości 32 km.

Jeśli chodzi o wybudowanie dodatkowych pasów ruchu na autostradzie A2 między Łodzią i Warszawą, są już decyzje na dokonanie rozbudowy. Docelowo A2 będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków dwie jezdnie po 4 pasy ruchu, natomiast dalszy odcinek do granicy województwa mazowieckiego będzie posiadał 2 jezdnie po 3 pasy ruchu. Odcinek 89 km od węzła Łódź Północ do węzła Konotopa zostanie unowocześniony i zyska nowy standard. Nowością przy realizacji tej inwestycji będzie wykonanie zasilania infrastruktury z systemów pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii.

Rozbudowa drogi S7 na północy Warszawy

Kwestia rozbudowy drogi ekspresowej S7 prezentuje się następująco:

  • dla odcinka Czosnów – Kiełpin przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i budowę trasy.
  • dla odcinka Kiełpin – Warszawa przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.

Rozbudowa drogi S12

Przygotowywana jest dokumentacja dla drogi ekspresowej S12 od granicy woj. mazowieckiego i łódzkiego do Radomia i dalej do obwodnicy Puław w woj. lubelskim. Odpowiednie decyzje zostały w większości już wydane. Jedynie w przypadku odcinka S12 Radom – Puławy toczy się postępowanie administracyjne prowadzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie.

Stan budowy drogi S19 Via Carpatia

Dla 33 km drogi ekspresowej S19 (na odcinku granica z woj. podlaskim – Łosice – granica z woj. lubelskim), przebiegającej przez teren województwa mazowieckiego, prowadzone są obecnie prace związane z przygotowaniem Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej.

Zasada prawej ręki – na czym polega? Nie zastosujesz, to dostaniesz mandat

Budowa 13 obwodnic mazowieckich miast 

Z czterech obwodnic ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 w woj. mazowieckim, zrealizowane zostały już dwie: obwodnica Góry Kalwarii i Iłży. Obwodnica Kołbieli jest w realizacji.

Obwodnice Lipska (DK79) i Pułtuska (DK61/57) są już w realizacji. Zakończenie prac przewidziane zostało w II kwartale 2024 r.

Kolejnych siedem obwodnic jest w fazie przygotowania dokumentacji projektowej. Złożone zostały już cztery wnioski o uzyskanie decyzji środowiskowej dla obwodnicy Ostrołęki, Skaryszewa, Sokołowa Podlaskiego i Zwolenia.

Budowa S10 i Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej

Dla zachodniego fragmentu OAW opracowywana jest dokumentacja projektowa. Mowa o odcinkach S50 od S10 do DK92 oraz S50/A50 od DK92 do S7. Zgodnie z zawartymi w lipcu 2022 r. umowami, zakończenie prac projektowych przewidziane jest w I kwartale 2026 r. 

W sierpniu 2022 r. podpisane zostały dwie umowy na opracowanie dokumentacji przygotowawczej dla połączenia autostrady A1 od Włocławka do Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Przyszła S10 będzie skomunikowana z OAW na przecięciu z obecną DK50 pomiędzy Wyszogrodem a Płońskiem. 

Przebieg przyszłej S10 od autostrady A1 w kierunku połączenia z OAW zakłada przejście w sąsiedztwie Płocka w sposób umożliwiający przejęcie ruchu tranzytowego przechodzącego przez miasto, z uwzględnieniem skomunikowania z rafinerią i jej rozbudowy. Dokumentacja obejmie połączenie S10 z Płockiem poprzez dwujezdniową DK60. Szacunkowa długość tego odcinka S10 wyniosłaby ok. 100 km.  

Warianty OAW to jedynie osie korytarzy wariantów wskazanych podczas opracowania Studium korytarzowego. Korytarze dla danego wariantu mają po ok. 5 km szerokości. Docelowo pod przyszłą budowę drogi na odcinku szlakowym potrzebny będzie pas o szerokości ok. 100 m. Nieco więcej w miejscach węzłów i MOP-ów. 

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze