Rzecznik Praw Obywatelskich krytykuje nowe przepisy dotyczące prawa jazdy

RPO nie zostawia suchej nitki na nowej ustawie o kierujących pojazdami i sposobie jej wprowadzania.

W końcu RPO prof. Irena Lipowicz wypowiedziała się na temat nowej ustawy o kierujących pojazdami. Jej zdaniem bardzo niska zdawalność nowych egzaminów może oznaczać, że kursanci nie byli w wystarczająco dobry sposób przygotowani do zdawania – „trudno uznać za trafne, oraz zgodne ze standardami konstytucyjnymi, rozwiązanie nakładające na obywateli obowiązek zdania egzaminu według zasad, do których nie mogli zostać w istocie przygotowani”.

RPO krytykuje także brak przepisów przejściowych. To spowodowało falę skarg do urzędu, szczególnie dotyczących zmiany wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy. Chodzi przede wszystkim o osoby, które rozpoczęły kurs na starych zasadach, a zakończyły go po 19 stycznia. Płacili oni za inną kategorię, a dostali inną.

„Fragmentaryczność i nieprecyzyjność przepisów przejściowych skutkuje obecnie tym, iż jak pokazuje praktyka, nawet zdanie egzaminu, uznawanego pod rządami nowej ustawy, nie gwarantuje otrzymania uprawnień, jeżeli stosowny dokument nie został wydany przed 19 stycznia” – wskazuje RPO. Według rzecznika to łamie konstytucyjną zasadę zaufania obywatela do państwa i prawa.

RPO wytknęła też nieudolność w sposobie uchwalania nowelizacji ustawy (ostatnia została ogłoszona 17 stycznia z jednodniowym vacatio legis). Prof. Lipowicz podkreśla również chaos, jaki zapanował w pierwszych dniach obowiązywania nowych przepisów. „W demokratycznym państwie prawnym nie jest dopuszczalne przerzucanie na obywatela konsekwencji niesprawnego funkcjonowania administracji publicznej” – akcentuje RPO.

Rzecznik zwróciła też uwagę, i zresztą słusznie, do tego, że nowa ustawa nie chroni już nabytych praw. Przez to dochodzić może do tak kuriozalnych sytuacji, w których osoba wymieniająca prawo jazdy na skutek zrobienia powiedzmy kat. B może stracić wcześniej zrobione prawo jazdy kat. A, bo w myśl obecnych przepisów nie spełnia wymagań wiekowych do jej posiadania!

Krytyka RPO nowej ustawy jest zatem tym, na co wszyscy zainteresowani czekali. Co jednak stanie się teraz z opinią rzecznika? Czy szanowni ministrowie i urzędnicy w końcu przyznają się do błędów, jakie ewidentnie popełnili?

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze