Karolina Chojnacka

Rozwój dróg szybkiego ruchu w Polsce. Ile kilometrów mają do dyspozycji kierowcy?

Z roku na rok przybywa w Polsce pojazdów, a tym samym ruch na drogach rośnie. Stałym problemem jest też poruszanie się po drogach przeciążonych pojazdów ciężarowych, co skutkuje niszczeniem przez nie istniejącej infrastruktury. Siłą rzeczy nawierzchnie dróg zużywają się i wymagają naprawy.

Budowa nowych dróg to przedsięwzięcie, które wymaga czasu. Dlatego kolejne kilometry nowych dróg przybywają z roku na rok. Od 2004 roku liczba dróg szybkiego ruchu w naszym kraju zwiększyła się o niemal 3 750 kilometrów, w tym 2426,5 kilometrów dróg ekspresowych i ponad 1322 kilometrów autostrad.

Obecnie kierowcy mają do dyspozycji sieć dróg szybkiego ruchu o długości 4 295,4 kilometrów, na co składa się 1712 kilometrów autostrad i 2583,4 kilometrów dróg ekspresowych.

W 2020 roku oddano do ruchu 137,7 kilometrów nowych dróg i podpisano 35 umów o łącznej długości 450 kilometrów i wartości łącznej ponad 18 miliardów złotych, a także ogłoszono przetarg dla 48 odcinków (z PBDK i PB100) o łącznej długości 600,2 kilometrów i wartości szacunkowej ponad 21 miliardów złotych.  

W 2021 roku planuje się oddanie do ruchu co najmniej 385,5 kilometrów nowych dróg: 

  • 39,6 kilometrów autostrad
  • 308,2 kilometrów dróg ekspresowych 
  • 37,7 kilometrów dróg klasy GP (obwodnic) 

Zakłada się także ogłoszenie przetargów na: 

  • ok. 350 kilometrów dróg ekspresowych i obwodnic o szacowanej wartości ok. 17,6 miliarda złotych
  • zadania na istniejącej sieci dróg o łącznej długości ok. 335 kilometrów i szacowanej wartości ok. 2,5 miliarda złotych

Z roku na rok przybywa w Polsce pojazdów, a tym samym ruch na drogach rośnie. Stałym problemem jest też poruszanie się po drogach przeciążonych pojazdów ciężarowych, co skutkuje niszczeniem przez nie istniejącej infrastruktury. Siłą rzeczy nawierzchnie dróg zużywają się i wymagają naprawy.

Tylko w 2020 roku na realizację remontów dróg GDDKiA przeznaczyła kwotę 252,8 miliona złotych. W 2021 roku, na remonty dróg krajowych i obiektów mostowych planuje przeznaczyć kwotę ponad 500 milionów złotych.  

Źródło informacji: GDDKiA, opracowanie własne

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze