Restrykcje w Motocaina Cup - zaostrzamy regulamin

06 lutego 2011
W związku z sytuacjami, które miały miejsce podczas poprzednich eliminacji, to jest: nieregulaminowemu zachowaniu zawodniczek na torze, sporach wynikających z agresywnej jazdy, nagminnym falstartom, świadomemu blokowaniu innych uczestniczek czy wreszcie - ze strony organizatorów - zbyt delikatnemu traktowaniu wyżej wymienionych zdarzeń, postanawiamy zaostrzyć reguły zawodów Motocaina Cup.
Loading module...

fot. Arek Wiącek
Aby uniknąć wszelkich nieporozumień, od kolejnej, IV eliminacji, na zawodach Motocaina Cup pojawi się więcej sędziów oraz dodatkowe nagrania wideo, co - mamy nadzieję - wyeliminuje jakiekolwiek prawdopodobieństwo nieporozumień.

 

 

 

 

 

Wprowadzamy następujące zmiany:

 1. Start do wyścigów finałowych może być powtórzony - w uzasadnionych wypadkach - jedynie trzykrotnie. Nie ma możliwości powtórzenia startu po raz czwarty, nawet w przypadku, gdy jednej z zawodniczek nie wyjdzie początek wyścigu, zepsuje się gokart, nie uda się wejście w pierwszy czy kolejne zakręty, czy w wyniku zwarcia gokartów nie będzie można kontynuować wyścigu itp. sytuacje. Po trzecim, nieudanym restarcie do finałowego wyścigu, zostaną przepisane rezultaty z biegów kwalifikacyjnych.  
 2. Za ignorowanie żółtych, ostrzegawczych świateł, informujących o tym, że na torze coś się stało i trzeba liczyć się z niebezpieczeństwem, będzie przyznawana kara czasowa. Wszelkie wyprzedzenia w tym czasie, jazda z pełną prędkością, kolizje, będą skutkować karą dodatkowych 3 sekund sumowanych z czasem przejazdu wszystkich okrążeń, a w ewidentnych przypadkach agresywnego zachowania, wykluczeniem z wyścigu.
 3.  W przypadku pierwszego falstartu nastąpi ostrzeżenie zawodniczki; gdy dojdzie do drugiego falstartu tej samej zawodniczki, zostanie wycofana na koniec stawki. Trzeci falstart jest równoznaczny z dyskwalifikacją. Żadne wyjaśnienia nie będą w tym przypadku uwzględniane.
 4.  Za niesportowe, agresywne zachowania na torze, jazdę wbrew regułom fair play, będą nakładane kary czasowe. Ponadto wprowadzone zostają następujące reguły:

  a) ignorowanie niebieskiej flagi (dubel) - zawodniczka może otrzymać łącznie trzy komunikaty w rożnych punktach kontroli na torze - w postaci sygnalizacji niebieską flagą - co oznacza nakaz przepuszczenia szybszej uczestniczki.  Jeśli dublowana zignoruje nakaz ustąpienia lepszej zawodniczce, zostanie jej pokazana czarna flaga oznaczająca natychmiastowy zjazd do boksu. W przypadku nie zastosowania się do czarnej flagi zawodniczka zostanie zdyskwalifikowana, a gokart zostanie pozbawiony mocy.
 5. b) ignorowanie flag, kolejnych upomnień sędziów, notoryczne niesportowe zachowania, m.in. doprowadzanie świadomie do kolizji, wypchnięcia, zepchnięcia pojazdów, będą skutkować karami czasowymi: za pierwsze przewinienie + 5 sekund, za drugie + 10 sekund do ogólnego czasu przejazdu, a za trzecie zajście - czarna flaga, a tym samym konieczność zjazdu do boksu.  
 6.  Strategiczne decyzje, podejmowane w spornych sytuacjach, przyjmuje wspólnie skład sędziowski, czyli przedstawiciel toru, przedstawiciel Motocaina.pl oraz sędzia główny Stanisław Kostrzak - do tego ostatniego jednak należy końcowa decyzja: zatrzymanie wyścigu, dyskwalifikacja zawodniczki itp.
   
 7. Każdej zawodniczce przysługuje prawo odwołania od decyzji sędziów, zgodnie z regulaminem zawodów, paragraf XIV. „Protesty:  1. Uczestniczkom przysługuje prawo do składania protestów i odwołań  przez czas nie dłuższy niż 30 minut od zakończenia treningu, sesji kwalifikacyjnej bądź wyścigu, którego protest lub odwołanie dotyczy. Ostateczne decyzje Zespołu Sędziów są niepodważalne i wiążące."

Powyższe zmiany są reakcją na coraz bardziej agresywną jazdę podczas Motocaina Cup, zwłaszcza w wyścigu najlepszych zawodniczek. Naszą intencją jest krzewienie sportu motorowego wśród kobiet, dlatego też promujemy nasze zawody w przeróżnych mediach. Zależy nam, aby organizowane przez nas rywalizacje pań przebiegały zgodnie z duchem sportu, według zasad fair play i w atmosferze prawdziwej konkurencji na wysokim poziomie. Aby to miało miejsce, musimy coraz bardziej restrykcyjnie podchodzić do niesportowych zachowań.

Zawodniczki, które do tej pory nie miały okazji uczestniczyć w poważnych zawodach, teraz doświadczą być może bardziej sztywnych reguł panujących na torze. Dzięki jasnemu systemowi kar za przewinienia, nie tylko unikniemy niebezpiecznych sytuacji w Motocaina Cup, ale także będziemy mieć do czynienia z coraz lepiej zorganizowanymi zawodami dla kobiet. Każda z pań zapewne chce brać udział w konkurencjach, w których liczą się tylko wspaniałe rezultaty i gdzie panują jasne zasady, a wszystkie uczestniczki się ich trzymają. Taki jest sport i temu będziemy hołdować.

W nadziei na kolejne, pełne emocji, zmagania w walce o drogocenne finałowe nagrody,
zespół Motocaina.pl oraz przedstawiciele toru N-Gine Grand Prix.

Loading module...

Komentarze

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy. Twój może być pierwszy!