Potrącenie na przejściu dla pieszych. Zawinił tylko kierowca?

Przepisy jasno określają kto kiedy ma pierwszeństwo, ale każdy uczestnik ruchu ma obowiązek zachowywania szczególnej ostrożności i starania się unikania niebezpiecznych sytuacji.

Kwalifikacja zdarzenia widocznego na tym nagraniu jest bardzo prosta z punktu widzenia policji. Pieszy znajdował się na przejściu, więc miał pierwszeństwo. Kierowca z jakiegoś powodu nie zauważył go i to on jest wyłącznym sprawcą potrącenia. 35-letni mężczyzna na szczęście odniósł tylko drobne obrażenia.

Mimo to nie możemy zapominać, że również na pieszych ciąży obowiązek zachowywania szczególnej ostrożności i unikania niebezpiecznych sytuacji. A co robi ten mężczyzna? Idzie z głową odwróconą w przeciwnym kierunku, niż ten, z którego może nadjechać nieuważny kierowca! Pieszy dbający o własne bezpieczeństwo przez cały czas pokonywania przejścia obserwowałby sytuację na drodze, a widząc kierowcę wymuszającego na nim pierwszeństwo, zatrzymałby się. Pamiętajcie o tym!

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze