Ponad połowa skontrolowanych dostawczaków była przeciążona!

Mandaty i zakazy jazdy za przeładowanie oraz zatrzymane dowody rejestracyjne za zły stan techniczny. To efekty akcji ważenia pojazdów przeprowadzonej przez świętokrzyską Inspekcji Transportu Drogowego.

Działania świętokrzyskiej ITD ujawniły kolejne przeciążone pojazdy, które niszczą drogi, ale też są dużym zagrożeniem dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. W punkcie kontrolnym w Piórkowie inspektorzy zważyli 10 pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony. W sześciu przypadkach normy zostały przekroczone. Jeden z dostawczaków był o blisko 3 tony za ciężki!

Inspekcja wydała zakazy dalszej jazdy do czasu usunięcia nadmiaru ładunków. Za przeładowanie pojazdów kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi. Dwa pojazdy były dodatkowo niesprawne. Inspektorzy zatrzymali dowody rejestracyjne tych samochodów.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze