Polak dojeżdża do pracy na luzie

Tylko 23% Polaków dojeżdżających do pracy samochodem odczuwa stres. Nieco bardziej zestresowane są osoby korzystające z publicznych środków transportu.

Wyniki badania „Dojazdy Polaków do pracy” (część europejskiego projektu „Commute Survey”, przeprowadzonego przez PageGroup w 11 krajach europejskich), plasują nas w gronie najspokojniejszych nacji w Europie.

W Polsce średni czas dojazdu do pracy wynosi 41 minut. To rezultat zbliżony do średniej europejskiej, która wynosi 42 minuty. 40% polskich badanych spędza w drodze do pracy więcej niż trzy kwadranse.

Polakom korzystającym z samochodu droga do pracy mija spokojnie. Tylko pracownicy z Holandii są za kółkiem bardziej zrelaksowani – stres odczuwa 19% z nich, podczas gdy średnia dla wszystkich przebadanych krajów to 34%. Główne powody, dla których polskim pracownikom zdarza się odczuwać stres podczas jazdy samochodem, to korki (80%) i niespodziewane sytuacje, takie jak wypadki (67%).

Nieco mniej komfortowo czują się w drodze do pracy użytkownicy publicznych środków transportu. 35% z nich twierdzi, że doświadcza stresu podróżując tramwajami, autobusami czy pociągami – głównie z powodu panującego w nich tłoku. Wciąż jednak odsetek ten jest niższy niż średnia europejska (38%).

Czym do pracy, rodacy?
W ramach badania „Dojazdy Polaków do pracy”, PageGroup zapytał też o środki transportu, jakimi najczęściej poruszają się pracownicy w Europie. Okazało się, że dwóch na trzech Polaków korzysta z samochodu, a prawie 40% z transportu publicznego. Niewielki jest odsetek osób, które wybierają rower lub przemieszczają się do pracy pieszo[1].

Samochodem najczęściej poruszają się pracownicy, którzy mają dzieci – więcej niż 8 na 10 osób z tej grupy podróżuje do pracy własnym autem, podczas gdy wśród pozostałych z takiego rozwiązania korzysta tylko co druga osoba. Jako główne powody wyboru prywatnego transportu, Polacy wskazując na szybkość (53%), niezależność jaką zapewnia samochód (44%) i ograniczone możliwości korzystania z transportu publicznego (43%).

Ten ostatni jest w Polsce dobrze oceniany. 88% polskich ankietowanych, korzystających z transportu publicznego, uważa, że jest to skuteczna metoda dotarcia do biura. Z takim wynikiem Polska uplasowała się na trzecim miejscu wśród przebadanych krajów, za Austrią i Szwajcarią, które w Europie słyną z punktualnego i dobrze zorganizowanego transportu publicznego. Wśród osób mieszkających i pracujących w tej samej miejscowości odsetek pozytywnych odpowiedzi jest nawet wyższy i wynosi 92%, a w przypadku pracowników, którzy na dojazd poświęcają od 15 do 30 minut – aż 96%.

Pracownicy, którzy korzystają z komunikacji publicznej, wybierają ją przede wszystkim ze względu na niskie koszty (60%). 4 na 10 preferuje taki rodzaj transportu z powodu problemów z parkowaniem, a dla 44% badanych jest to najszybsza metoda dotarcia do pracy.

 

[1] Możliwe było wskazanie więcej niż jednej odpowiedzi.

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze