Podsumowanie II Motocyklowego Kongresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W sobotę, 11 maja 2019r. odbył się organizowany przez Ministerstwo Infrastruktury, Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Automobilklub Polski - II Motocyklowy Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia!

Wydarzenie, oficjalnie otwarte przez Zastępcę Przewodniczącego Krajowej Rady BRD, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pana Rafała Webera, miało formę debaty merytorycznej pomiędzy przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej, służbami nadzoru nad ruchem drogowym, organizacjami pozarządowymi oraz innymi jednostkami działającymi na rzecz BRD z przedstawicielami środowiska motocyklowego. 
 
Pan Minister Rafał Weber podkreślił wagę tak szerokiej dyskusji oraz jej ogromne znaczenie nie tylko w kontekście samych motocyklistów ale i wszystkich użytkowników dróg. Zaangażowanie w debatę tak zróżnicowanych środowisk pozwoliło na wielostronne spojrzenie na palący problem – jakim jest rosnąca liczba wypadków z udziałem motocyklistów. 
 
 
Dyskusja pozwoliła na zidentyfikowanie istotnych czynników mających negatywny wpływ na bezpieczeństwo na drodze. Podczas intensywnej debaty zwracano uwagę nie tylko na aspekty związane z istniejącą infrastrukturą drogową, odpowiednim i czytelnym oznakowaniem czy oświetleniem, ale także z szeroko pojętą kulturą i wzajemnym poszanowaniem wszystkich użytkowników dróg. Podkreślano znaczenie wczesnej edukacji; odpowiedniego wyszkolenia; przestrzegania i respektowania przepisów ruchu drogowego; potrzeby szerzenia i propagowania dobrych, pozytywnych postaw.
 
 
Poruszono również temat wpływu nieprawidłowych zachowań samych motocyklistów m.in.; nieodpowiedniego dopasowania kasków (przynajmniej 20% kasków spadło motocyklistom z głowy podczas wypadków) czy ich niestosowania (Polska należy do 3 krajów o najwyższym wskaźniku osób deklarujących niestosowanie kasków); niejednokrotnie brak odpowiedniej odzieży ochronnej (którą stosuje tylko kilkanaście procent motocyklistów); niedostosowywanie prędkości do warunków drogowych czy korzystanie z telefonów komórkowych podczas jazdy (kilkanaście procent polskich motocyklistów przyznało, że nie tylko rozmawia przez telefon podczas jazdy ale i czyta smsy). 
 
 
Ustalono główne założenia przyszłych wspólnych działań mających na celu zwiększanie bezpieczeństwa na polskich drogach, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa motocyklistów:
 
W ramach przygotowywanej nowej strategii poprawy BRD rozmowy oraz działania powinny się toczyć na wielu poziomach z niezbędnym uwzględnieniem środowiska motocyklowego;
Kwintesencją spójnego, systematycznego planu poprawy BRD powinno być dzielenie się odpowiedzialnością między instytucjami publicznymi, NGO, rządowymi 
i samorządowymi – w celu poprawy jakości prowadzonych działań;
Szczególne miejsce powinna zając edukacja, prowadzona już od najmłodszych lat; 
Konieczność ulepszania systemów egzaminowania; budowania świadomości i kultury na drodze; niwelowania agresji; poprawy relacji między poszczególnymi uczestnikami ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z motocyklistami.
 
Uzupełnieniem części merytorycznej była, otwarta dla wszystkich, część wystawiennicza ze stoiskami Partnerów Kongresu: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Komendy Głównej Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, Ratownictwa Motocyklowego – którzy prezentowali działania edukacyjne oraz prewencyjne podejmowane w swoich jednostkach.
Uczestnicy mogli skorzystać również z symulatora jazdy 3D, symulatora dachowania czy alko, narko i sengogli w mini miasteczku ruchu drogowego.
 
 
Dla chcących oddać honorowo krew dla potrzebujących motocyklistów czekał Autobus Narodowego Centrum Krwi – tę mobilną zbiórkę krwi prowadzono dzięki współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie w ramach akcji 200 litrów Krwi na 200 lat Administracji Drogowej. Do dnia Kongresu udało się zebrać ponad 524 litry krwi!
 
Kongres podsumował i zakończył Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Konrad Romik podkreślając, że jest to koniec II Kongresu, ale nie koniec, a początek działań dedykowanych motocyklistom, początek wspólnego, owocnego porozumienia na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach w ramach programowania nowej krajowej strategii poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
 
Na podstawie wniosków płynących z Kongresu oraz biorąc pod uwagę niepokojącą sytuację związaną z pogarszającym się stanem bezpieczeństwa z udziałem motocyklistów zobowiązał się do przygotowania i wdrożenia, jeszcze przed wakacjami, kampanii społecznej poświęconej bezpieczeństwu motocyklistów na polskich drogach. Zwrócił się z prośbą  do środowiska motocyklistów oraz wszystkich przedstawicieli instytucji biorących udział w Kongresie o wsparcie tego planowanego przez KRBRD działania i propagowanie apelu Rady o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
 
 
W ramach debaty odbyły się 3 panele tematyczne:
 
Panel I: Analiza sytuacji na poziomie krajowym i regionalnym w obliczu narastającej liczby wypadków drogowych z udziałem motocyklistów. Statystyki. Przyczyny. Edukacja.
 
(Paneliści: Artur Zawadzki – Biuro Polityki Mobilności i Transportu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy; podinspektor Radosław Kobryś – Komenda Główna Policji; Marcin Gałuszko – Dyrektor Biura Informacji i Promocji  –  Główny Inspektorat Transportu Drogowego; 
Konrad Romik – Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; Tomasz Kacprzak – Sekretarz WR BRD w Łodzi)
 
Panel II: Jaki powinien być bezpieczny motocyklista? Wzorce prawidłowych zachowań. Bezpieczne wykorzystanie infrastruktury. Brak akceptacji dla łamania przepisów.
 
(Paneliści: Norbert Wyrwich – Radca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. GDDKiA; Marcin Przychodzki – Dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Infrastruktury; Krzysztof Rzepecki – Prezes Fundacji Jednym Śladem; Zdzisław Kozłowski – Prezes  Honorowy – Klub Motocyklowy „Grom”)
 
Panel III: Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podnoszenie ogólnej świadomości. Przestrzeganie przepisów i zasad. Poszanowanie innych użytkowników dróg. Blok miał charakter dyskusji pomiędzy wybranymi użytkownikami ruchu drogowego.
 
(Paneliści: Bartłomiej Morzycki – Prezes Zarządu Partnerstwo Dla Bezpieczeństwa Drogowego; Ilona Buttler – koordynator i kierownik projektu Safer Wheels w Instytut Transportu Samochodowego;  Piotr Sarnecki – Dyrektor Generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego; Rafał Betnarski – redaktor ścigcz.pl; Marcin Stuszewski – DTJS Akademia Jazdy; Artur Wajda – Instruktor doskonalenia techniki jazdy motocyklem, Anna Jackowska – przewodnik motocyklowy; Marzena Chrostek – zawodniczka, redaktor motocaina.pl,  szkoleniowiec.)
 

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze