Pakiet Mobilności. Obowiązek uzyskania licencji na transport do 3,5 tony – wymagane dokumenty, licencje, opłaty

Nowe przepisy Pakietu Mobilności oznaczają, że najpóźniej do 20 maja 2022 roku, konieczne jest uzyskanie licencji, a także wypisów na każdy pojazd dla firm, wykonujących międzynarodowy zarobkowy przewóz rzeczy, pojazdami od 2,5 do 3,5 tony DMC.

Już od 5 lutego 2022 roku można ubiegać się w Polsce o licencję dla firm, które wykonują przewozy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 ton, czyli busami.

Nowe przepisy, wynikające ze zmiany Ustawy o transporcie drogowym i pakietem mobilności oznaczają, że najpóźniej do 20 maja 2022 roku, konieczne jest uzyskanie licencji, a także wypisów na każdy pojazd dla firm, wykonujących międzynarodowy zarobkowy przewóz rzeczy, pojazdami od 2,5 do 3,5 tony DMC.

Warto zaznaczyć, że wymóg uzyskania licencji na podstawie nowych zasad nie dotyczy przewozów pojazdami od 2,5 do 3,5 tony:

  • krajowych i międzynarodowych przewozów osób
  • wyłącznie krajowych przewozów rzeczy
  • międzynarodowych przewozów rzeczy na potrzeby własne

Pakiet Mobilności – transport do 3,5 tony – obowiązki dla firmy z licencją na transport międzynarodowy

Firmy transportowe, które posiadają już licencję wspólnotową dla dużych pojazdów, ale wykonują zarobkowe przewozy międzynarodowe pojazdami lub zespołami pojazdów od 2,5 do 3,5 tony, muszą dokonać zgłoszenia takiego pojazdu do zezwolenia oraz wystąpić o wypis z licencji wspólnotowej. Aby to zrobić, należy skorzystać z druku LM8, a wniosek można już składać od 21 lutego 2022 roku.

Jak zaznacza Główny Inspektorat Transportu Drogowego, „od dnia 21 lutego br. otrzymuje on właściwość do rozpatrywania wniosków dla przedsiębiorcy, posiadającego obecnie zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencję wspólnotową prowadzący transport pojazdami powyżej 3,5 tony”.

Aby uzyskać wypis, niezbędne są dowody, poświadczające spełnienie wymogu zabezpieczenia finansowego na każdy pojazd. W przypadku, gdy przewoźnik posiada już wypisy na inne pojazdy, to kwota zabezpieczenia na pojazd o DMC 2,5 – 3,5 tony  wynosi 900 euro. Kierowcy, którzy nie są obywatelami UE, muszą dodatkowo uzyskać świadectwo kierowcy, wydawane na podstawie badań zdrowotnych oraz psychologicznych.

Pakiet Mobilności. Obowiązek uzyskania licencji na transport do 3,5 tony
Pakiet Mobilności. Obowiązek uzyskania licencji na transport do 3,5 tony, fot. materiały prasowe / Grupa Inelo

Pakiet Mobilności – transport do 3,5 tony – wymagania dla przewoźnika bez licencji

Jak wygląda sprawa z firmą transportową, wykonującą zarobkowe przewozy międzynarodowe wyłącznie pojazdami bądź zespołami pojazdów od 2,5 do 3,5 tony, która nie posiada jeszcze licencji wspólnotowej? W tej sytuacji od przewoźnika wymagane jest spełnienie kilku wymogów. Konieczne jest między innymi uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, którego opłata wynosi 1000 złotych.

Ponadto, taka firma musi posiadać stałą i rzeczywistą siedzibę, a w tym odpowiednią liczbę miejsc parkingowych, która odpowiada przynajmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika do organu, wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Przewozy muszą być organizowane w taki sposób, żeby pojazdy wracały na jedną z baz w kraju siedziby, raz na co najmniej 8 tygodni, a lokale firmy muszą mieć dostęp do oryginalnych dokumentów dotyczących głównej działalności przedsiębiorstwa.

Co więcej, przewoźnik musi posiadać dobrą reputację oraz być zabezpieczony finansowo. Osoba spełniająca wymóg dobrej reputacji nie może być skazana za poważne przestępstwa ani nie mogą ciążyć na niej sankcje za poważne naruszenia, w szczególności przepisów wspólnotowych związanych z transportem drogowym. Z kolei wartość wykazanego zabezpieczenia finansowego na każdy pojazd, w przypadku pojazdów od 2,5 do 3,5 tony wynosi:

  • 1 800 EUR na pierwszy wykorzystywany pojazd
  • 900 EUR na każdy dodatkowy, wykorzystywany pojazd

Firma transportowa musi także wyznaczyć zarządzającego transportem, posiadającego certyfikat kompetencji zawodowych. Kierowcy, którzy nie są obywatelami UE, podobnie jak we wcześniejszym przypadku, muszą uzyskać świadectwo kierowcy.

Do działania niezbędne będzie uzyskanie licencji oraz wypisów na każdy pojazd. Opłata za udzielenie licencji dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na okres:

  • do 5 lat wynosi 4 000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji
  • powyżej 5 lat (do 10 lat) wynosi 8 000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji

Przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowe zarobkowe przewozy rzeczy busami od 2,5 do 3,5 tony DMC, najpóźniej w okresie do 20 maja 2022 muszą spełnić wymienione wymogi administracyjne.  Następne zmiany związane z wykonywaniem tych przewozów ukażą się w lipcu 2026 roku – wtedy obowiązkowe w tych pojazdach staną się tachografy, a kierowcy będą musieli rejestrować czas pracy oraz przestrzegać m.in. przepisów rozporządzenia 561/2006/WE.

Źródło informacji: Grupa Inelo, opracowanie własne

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze