Karolina Chojnacka

Opatów będzie miał obwodnicę! Kiedy nową drogą pojadą kierowcy?

Rusza jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji drogowych w województwie świętokrzyskim. Obwodnica Opatowa powstanie w ciągu drogi ekspresowej S74 i drogi krajowej nr 9. Poprawi to z pewnością jakość życia mieszkańców oraz bezpieczeństwo i komfort podróżujących tranzytem. Znacznie skróci też czas podróżowania drogami krajowymi nr 9 i 74.

Przez Opatów przebiegają obecnie dwie ważne trasy krajowe o dużym natężeniu ruchu. Są to DK74 od Sulejowa, przez Kielce do Kraśnika oraz DK9 od Radomia, przez Ostrowiec Świętokrzyski do Rzeszowa. W historycznym centrum miasta obie te drogi biegną jednym śladem, wąską ulicą, między ciasną zabudową, w związku z czym Opatów jest zakorkowany w godzinach szczytu. W ciągu doby przez miasto przejeżdża kilkanaście tysięcy pojazdów, a co trzeci z nich jest pojazdem ciężkim.   

Długo oczekiwana obwodnica Opatowa, która powstanie w ciągu drogi ekspresowej S74 i drogi krajowej nr 9, powinna uwolnić miasto od ruchu tranzytowego, zatorów i spalin. Poprawi to z pewnością jakość życia mieszkańców oraz bezpieczeństwo i komfort podróżujących tranzytem. Znacznie skróci też czas podróżowania drogami krajowymi nr 9 i 74. Obwodnica będzie stanowiła ważny odcinek planowanej drogi ekspresowej S74, która w przyszłości połączy województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie. Nową obwodnicą kierowcy pojadą na początku 2025 roku.

Obwodnica Opatowa o długości około 12 kilometrów będzie realizowana w systemie Projektuj i buduj w ramach rządowego Programu GDDKiA  Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. 

Inwestycja polegać będzie na budowie, w większości po nowym śladzie, odcinka dwujezdniowej DK9 klasy GP (drogi głównej ruchu przyspieszonego) o długości ok. 5,1 kilometra i odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S74 o długości ok. 6,7 kilometra. Obwodnica biec będzie po południowo-zachodniej stronie Opatowa. Jej uzupełnieniem będzie trzykilometrowy jednojezdniowy łącznik w ciągu DK74 poprowadzony na północ od miasta.

Nowa droga przebiegać będzie przez gminy Opatów, Lipnik i Sadowie. Na skrzyżowaniu obecnej DK74 z nowym przebiegiem DK9, a także na włączeniu przyszłej S74 do istniejącej DK9 planowane są bezkolizyjne ronda. W ramach inwestycji powstaną obiekty inżynierskie (estakady, wiadukty, mosty, przejścia dla zwierząt i przepusty). Planowane jest wykonanie dróg dojazdowych, urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych, infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, oświetlenia i odwodnienia oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.   

W ramach obwodnicy Opatowa planowane są dwa węzły drogowe:   

  • węzeł Opatów na skrzyżowaniu istniejącej DK9 z jej przyszłym przebiegiem i z planowanym tzw. łącznikiem północnym do DK74, 
  • węzeł Marcinkowice na skrzyżowaniu planowanej drogi ekspresowej S74 z projektowaną DK9, zapewniający skomunikowanie z drogą wojewódzką nr 757 do Staszowa. 

Źródło informacji: GDDKiA, opracowanie własne

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze