ONZ walczy o bezpieczeństwo na drogach

"Dekada działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego 2011-2020" to program, jakim Organizacja Narodów Zjednoczonych chce przyczynić się do eliminowania głównych czynników ryzyka i tym samym zwiększenia bezpieczństwa na drogach.

Dr Etienne Krug, Dyrektor Departamentu zapobiegania przemocy i Urazom, Światowej Organizacji Zdrowia, Fundusz dla Bezpieczeństwa drogowego.
fot. krbrd

Konsekwencje wypadków drogowych mają szeroki zasięg społeczny i ekonomiczny. Dane są zastraszające. Według różnych szacunków liczba rannych w wypadkach drogowych  na całym świecie sięga od 20 do 50 milionów w skali roku.  Co oznacza, że co miesiąc znika z powierzchni jedno miasto wielkości Warszawy.

Celem ogłoszonego w 2010 roku programu „Decade of Action for Road Safety” jest ustabilizowanie, a co za tym idzie zmniejszenie liczby śmiertelnych wypadków na drogach w skali globalnej. Założeniem programu jest intensyfikacja i wsparcie działań prowadzonych na szczeblu krajowym, regionalnym i globalnym.

3 marca 2010 roku podczas odbywającej się debaty Zgromadzenia ONZ na temat światowego kryzysu bezpieczeństwa ruchu drogowego, przyjęto rezolucję na temat poprawy światowego bezpieczeństwa drogowego, w którego gronie sponsorów znalazła się Polska. Nadrzędnym celem programu jest zrealizowanie działań, które zaskutkują rzeczywistym zmniejszeniem liczby zabitych i rannych w wypadkach drogowych. Dziesięcioletni plan opracowany został przez Światową Organizację Zdrowia i Komisje Regionalne ONZ.

 

Michelle Yeoh, Ambasador Akcji –  Make a road safe – Uczyńmy drogi bezpiecznymi.
fot. krbrd

Wezwane do dalszego podejmowania wysiłków na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego przez Zgromadzenie Ogólne Państwa Członkowskie mają za zadanie przede wszystkim wprowadzenie działań służących wyeliminowaniu głównych czynników ryzyka, takich jak: niestosowanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci, nieużywanie kasków ochronnych, jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, braku dostosowania prędkości i jazda z niedozwoloną prędkością, czynniki rozpraszające uwagę kierowcy, np. pisanie i odbieranie SMS-ów czy rozmawianie przez telefon, a także brak odpowiedniej infrastruktury drogowej.

Poza działaniami polegającymi na  wzmocnieniu systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego, jednym z podstawowych założeń programu jest prowadzenie edukacji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego kładąc szczególny nacisk na sytuację niechronionych użytkowników dróg (pieszych, rowerzystów, motocyklistów) oraz użytkowników publicznych środków transportu. Program ma też obejmować działania, które mają poprawić sytuację ofiar wypadków ( zapewnienie lepszej opieki powypadkowej, w tym także rehabilitacji osób niepełnosprawnych).

Z polskiej strony w realizację programu mocno zaangażowała się Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Więcej na ten temat znajdziecie na stronie: http://www.dekadabrd.pl/dekada.html

 

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze