Odliczenie VAT od służbowego auta – prawnik radzi

Od 1 kwietnia 2014 r. zmieniają się przepisy określające dokonywanie odliczeń podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Prawnik Beata Małek z kancelarii Koksztys wyjaśnia nam, czy aby na pewno możemy samochodem służbowym np. wrócić z delegacji do domu.

Czy po powrocie z delegacji, możesz autem służbowym wrócić do domu? A może lepiej oddać kluczyki?

Od 1 kwietnia 2014 r. zmieniają się przepisy określające dokonywanie odliczeń podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Nowe przepisy nie precyzują jednak jak w wiarygodny sposób udowodnić, że firmowe auto nie było wykorzystywane w celach prywatnych. W świetle znowelizowanych przepisów ustawy VAT istnieje możliwość m.in. pełnego odliczenia podatku od towarów i usług od nabytego przez przedsiębiorcę pojazdu z homologacją ciężarową nieprzekraczającej 3,5 tony masy całkowitej.

VAT będzie można odliczyć w odniesieniu do wszystkich poniesionych wydatków (zakup, serwis) poza paliwem. Przedsiębiorca będzie musiał jednak spełnić kilka warunków.

Przede wszystkim, pojazd musi być wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i udowodnić to np. przez prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu. Przydatne mogą okazać się dane z monitoringu GPS, który dostarcza informacji m.in. na temat liczby przejechanych kilometrów, trasy i terminu podróży.

Przedsiębiorca powinien także złożyć oświadczenie o wykorzystywaniu samochodu wyłącznie do działalności gospodarczej w swoim urzędzie skarbowym. Również pracownicy powinni złożyć oświadczenie o wykorzystywaniu powierzonego im auta wyłącznie w celach służbowych. Wynika z tego, że pracownik nie powinien np. wracać z delegacji prosto do domu tylko do siedziby firmy. 

Możliwość odliczenia podatku od paliwa ma wejść w życie od 1 lipca przyszłego roku.

W praktyce, niejasne zapisy nowelizacji o podatku VAT oraz mnogość wymogów, jakie powinna spełniać firma, by skorzystać z ulgi będą prowadzić zapewne do tego, że w przypadku użytku mieszanego: prywatnego i służbowego firma będzie mogła odliczyć połowę podatku VAT.

Simona de Silvestro - zawodniczka z mocnym życiorysem
Beata Małek – prawnik, kancelaria Koksztys

 

 

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze