Najszybsza małpa świata

30 sierpnia, na wyschniętym, słonym jeziorze w Bonneville odbędzie się oficjalny przejazd malutkiej Hondy Monkey, która spróbuje pobić swój rekord 170,59km/h. Dosiadać jej będzie Czech Ivo Kaštan, dziewięciokrotny uczestnik rajdu Dakar.

Ivo Kaštan – dziewięciokrotny uczestnik rajdu Dakar – postanowił pobić dwa rekordy prędkości: Hondy Monkey oraz dla klasy naked do 175 cm3. Mały motocykl o pojemności 110 cm3 został stuningowany i znacznie zmodyfikowany przez firmę TJR Motorsport. Podwozie zostało pozbawione tylnego zawieszenia, powymieniano i zastąpiono właściwie większość fabrycznych części. „Lilipucia” Monkey osiągnęła po tych zmianach prędkość 170.59 km/h. Oficjalny przejazd odbędzie się już za trzy dni, w niedzielę 30. sierpnia na wyschniętym, słonym jeziorze w Bonneville.

Więcej na: http://www.ivokastan.cz/

 

Najnowsze

Kierowco, uwaga zmiany

Pijani kierowcy mogą dożywotnio stracić prawo jazdy; nie będzie konieczności wykonywania ponownego badania technicznego w przypadku sprowadzanego auta - to przykłady nowelizacji kodeksu karnego, nad którym pracuje PiS. W życie wchodzi zaś niedlugo znowelizowana wiosną tego roku ustawa Prawo o ruchu drogowym.

 

fot. MI

W Dzienniku Ustaw z dnia 23 czerwca 2009 r. Nr 97, poz. 802, opublikowana została nowelizacja ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Nowelizacja przedmiotowej ustawy została przygotowana w następstwie wydania przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) wyroku z dnia 5 czerwca 2008 r. zgodnie z którym, obowiązujący w Polsce wymóg przeprowadzania przed pierwszą rejestracją badania technicznego, skierowany do przywożonych pojazdów używanych i zarejestrowanych uprzednio w innych państwach członkowskich, nie jest zgodny z art. 28 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

 

 

W związku z wykonaniem wyżej wspomnianego wyroku ETS:
1. likwidacji z dotychczas obowiązujących w Polsce przepisów ulega „pierwsze badanie techniczne”. Rzeczpospolita Polska będzie uznawała na potrzeby rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdów zarejestrowanych wcześniej za granicą, badania techniczne przeprowadzone w innych państwach członkowskich.

2. Dotychczas obowiązujący przepis art. 72 ust. 1 pkt 4 określający obowiązek przedłożenia do rejestracji pojazdu zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego, został uzupełniony przepisem zgodnie z którym rejestracji dokonuje się także na podstawie dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego”.

Ponadto:
3. Zmienione przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym rozszerzają katalog przypadków, w których dopuszcza się powtórną rejestrację pojazdu wyrejestrowanego (art. 79 ust. 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym). Nowy przepis będzie dotyczyć pojazdu wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą, który został z tego powodu uprzednio wyrejestrowany w Polsce na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Obecnie po powrocie pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie on mógł być ponownie zarejestrowany.

4. Przedmiotowy akt prawny reguluje także zagadnienia związane z wprowadzeniem możliwości przewożenia osób kolejkami turystycznymi, począwszy od definicji kolejki turystycznej, poprzez wprowadzenie obowiązku rejestracji tych pojazdów i wykonanie badań technicznych, wymagania wobec osoby kierującej kolejką turystyczną, włącznie z delegacją dla ministra właściwego do spraw transportu do określenia w drodze rozporządzenia warunków technicznych dla kolejek turystycznych oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

 

fot. MI

5. Zmiana art. 83 dokonuje nowego podziału zakresu badań technicznych wykonywanych przez stacje kontroli pojazdów. Do właściwości podstawowych stacji kontroli pojazdów należeć będzie przeprowadzanie okresowych badań technicznych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5t oraz dodatkowych badań technicznych tych pojazdów. Do właściwości okręgowych stacji kontroli pojazdów należeć będzie przeprowadzanie okresowych i dodatkowych badań technicznych wszystkich pojazdów. Do wyłącznego zakresu badań wykonywanych przez okręgowe stacje kontroli pojazdów będą należały badania techniczne w zakresie badań co do zgodności z warunkami technicznymi autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych, pojazdu zabytkowego, pojazdu marki „SAM”, pojazdu w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym oraz pojazdu, dla którego określono wymagania techniczne w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a także dla którego określono dodatkowe wymagania w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego jest przeprowadzane wyłącznie w okręgowej stacji kontroli pojazdów.

 

fot. MI

6. Zmiany wprowadzone w art. 8 przedmiotowej ustawy, umożliwią wszystkim osobom niepełnosprawnym uzyskanie karty parkingowej (niezależnie od wieku, w tym również osobom, które nie ukończyły 16 roku życia_ na podstawie właściwego orzeczenia wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Każde z wydanych przez zespół orzeczeń powinno zawierać wskazanie o spełnieniu przez osobę niepełnosprawną przesłanki (obniżonej sprawności ruchowej) określonej w art. 8 ust. 1 ustawy. Ponadto nowelizacja eliminuje rozbieżności przepisów związanych z wydawaniem karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych, zawartych w art. 8 ustawy, z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.).

Powyżej przywołane zapisy będą obowiązywać od dnia 22 września 2009 r. Tymczasem posłowie PiS pracują nad nowelizacją kodeksu karnego. Chcą wprowadzenia obligatoryjnego zatrzymywania na zawsze prawa jazdy dla pijanych recydywistów (popełniających ponownie to przestępstwo) oraz kierowców, którzy na skutek jazdy po pijanemu spowodowali wypadek ze skutkiem śmiertelnym lub np. z ciężkim urazem oraz znaczne szkody w mieniu, powodując ogólny stan zagrożenia dla zdrowia i życia innych uczestników ruchu.

Dla tych, którzy nie wykażą poprawy i po jednym prawomocnym wyroku znów siądą za kierownicę po pijanemu, grozić ma wg posłów kara od trzech do pięciu lat pozbawienia wolności.To słuszny kierunek zważywszy, że w 2008 r. w porównaniu z poprzednim nastąpił – o blisko 10 tys. (tj. o 5,8 proc.) – wzrost liczby kierowców złapanych na prowadzeniu pod wpływem alkoholu..

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury oraz Rzeczpospolita.

Najnowsze

Polski kołowy wóz zabezpieczenia technicznego

Dotychczas polska armia nie posiadała na wyposażeniu kołowych wozów zabezpieczenia technicznego. Już wkrótce może się to zmienić.

W akcji wóz armii węgierskiej na podwoziu MAN
Fot. MON Hungary

Samochód tego typu jest budowany przez firmę Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak we współpracy z Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej (WITPiS). Kołowy wóz zabezpieczenia technicznego (KWZT) ma być przeznaczony do wykonywania zadań ratownictwa technicznego oraz zabezpieczenia technicznego pododdziałów, mających na wyposażeniu pojazdy kołowe. Ma on więc służyć do: holowania uszkodzonych pojazdów, wykonywania ich doraźnych napraw w celu przywrócenia możliwości samodzielnego ich poruszania się, stawiania przewróconych pojazdów, przeładunku kontenerów (o wielkości do 1C włącznie) oraz palet, nadwozi i modułów systemów uzbrojenia w warunkach polowych. Dodatkowo ma też wspomagać wojskowe służby medyczne w ratownictwie ludzi z uszkodzonych pojazdów.

Zakres postawionych zadań powoduje, że jako podwozie bazowe wybrano Tatrę 8×8. Do jej napędu posłuży 8 cylindrowy silnik o mocy 600 KM firmy Deutz. Z silnikiem tym zintegrowano 7-biegową, elektronicznie kontrolowaną, automatyczną skrzynię przekładniową Allison 4800SP. Układ napędowy wyposażono we wszelkie możliwe blokady mechanizmów różnicowych, zarządzane poprzez ADM (Automatic Drive Train Management – więcej o nim przeczytasz tu). Wspomnijmy także o układzie centralnego pompowanie kół (więcej o nim tu) oraz samym ich rozmiarze 16.00R20.

Pojazd będzie posiadał opancerzoną na 2 poziom odporności, czteroosobową kabinę. Na tak skompletowanym podwoziu znajdą się miedzy innymi: żuraw przenośny o udźwigu 16 ton, wciągarki i wysięgnik – ramię holownicze.

Jak dowiedziała się Motocaina podwozie bazowe zostanie zaprezentowane na tegorocznym MSPO w Kielcach. Życzymy, aby projekt odniósł sukces i trafił do produkcji seryjnej, dzięki czemu nasza armia pozyska jedną z najnowocześniejszych konstrukcji na świecie.

Najnowsze

Na kryzys Indie?

Pojawiły się informacje dotyczące przeniesienia produkcji motocykli marki Harley Davidson do Indii. Powodem tej rzekomej decyzji mialby być ogólnoświatowy kryzys, który szczególnie dotkliwie dał się odczuć amerykańskiej gospodarce a więc i amerykańskiemu producentowi, ale nie tylko jemu...

 

fot. HD

Firma Harley Davidson podobno prowadzi już rozmowy z rządem indyjskim. Ich celem miałoby być jak najszybsze rozpoczęcie produkcji na terenie Indii. Spekuluje się, że powodem takiej decyzji jest ogólnoświatowym kryzysem a nie da się ukryć, że koszty produkcyjne w Indiach byłyby kilkakrotnie niższe niż w Ameryce. HD szczególnie mocno odczuł skutki zapaści ekonomicznej – drastycznie zmalały zyski firmy 91% spadku w okresie kwiecień-lipiec a także produkcja nowych motocykli. Dodatkowo amerykański producent planuje zwolnić około 1000 pracowników fabryki z siedzibą w Milwaukee. Mówi się, że firma może zdecydować na szerokie wprowadzenie swoich motocykli na rynek indyjski. Na przełomie 2010 i 2011 roku, na indyjskich ulicach, można byłoby spotkać m.in. Fat Boy’a czy Sportstery 883.

Matt Levatich Prezes i Dyrektor ds. Operacyjnych marki ma w tym tygodniu zwołać konferencję potwierdzającą decyzję o przeniesieniu produkcji.

Nie tylko amerykański producent motocykli rozgląda się za oszczędnościami. Kawasaki czy Honda również szukają nowych lokalizacji dla swoich fabryk. Obie firmy podobno zdecydowały się przenieść produkcję części swych modeli do Tajlandii. Eksperci są zgodni, to pozwoli na znaczną redukcję kosztów.

 

Najnowsze

Płyny, płyny i… akumulator

Proponujemy kilka czynności obsługowych, które uczynią wasze 4 kółka bardziej niezawodnymi. Z powodzeniem możecie je wykonać samodzielnie na parkingu, praktycznie bez użycia narzędzi.

O sprawności samochodu decydują w znacznej mierze proste czynności obsługowe. Warto dowiedzieć się jak wykonać samodzielnie niekóre z nich, a staniemy się… bardziej niezależne.

Wymiana płynu chłodzącego
Układ chłodzenia jest wypełniony cieczą chłodzącą zawierającą glikol etylenowy. Płyn ten o właściwym stężeniu stanowi doskonałą ochronę elementów układu chłodzenia przed korozją i nie ulega zamarzaniu. Cieczy takiej nie należy wymieniać na wodę.

Poziom cieczy chłodzącej powinien znajdować się między znakami „MIN” i „MAX” widocznymi na ściance zbiornika wyrównawczego. Sprawdzaj ilość płynu tylko przy zimnym silniku.
Fot. E. Milcar

Poziom cieczy chłodzącej zaleca się sprawdzać przy każdym napełnianiu zbiornika paliwem. Zbiornik płynu znajduje się na ogół w tylnej części przedziału silnika.

Poziom cieczy chłodzącej powinien znajdować się między znakami „MIN” i „MAX” widocznymi na ściance zbiornika wyrównawczego przy zimnym silniku. Stan ten nieznacznie podnosi się przy nagrzanym silniku i opada ponownie, kiedy temperatura silnika się obniża.

Jeżeli poziom cieczy chłodzącej znajduje się poniżej znaku „MIN”, należy uzupełnić układ takim samym rodzajem mieszaniny, jaka znajduje się do tej pory w układzie.

Aby uzupełnić ciecz w układzie chłodzenia należy wykonać następujące czynności: odczekać, aż silnik ostygnie (pamiętaj, nigdy nie odkręcaj korka gdy silnik jest gorący). Następnie odkręcamy korek zbiornika wyrównawczego i dolewamy odpowiednią ilość cieczy chłodzącej, tak by jej poziom zawierał się pomiędzy „MIN” i „MAX”. Później trzeba dokładnie dokręcić korek zbiornika wyrównawczego;

Jeżeli układ chłodzenia naszego samochodu wymaga częstego dolewania cieczy, należy sprawdzić go w autoryzowanej stacji obsługi. Ciecz chłodzącą należy wymieniać nie rzadziej niż co dwa lata, gdyż po tym okresie staje się ona znacznie mniej odporna na zamarzanie.

Zbiornik płynu hamulcowego znajdziemy w pobliżu pompy hamulcowej
Fot. E. Milcar

Kolejną cieczą eksploatacyjną w silniku – bardzo istotną dla bezpieczeństwa – którą możemy sprawdzić same, jest płyn hamulcowy. Pamiętajmy jednak, że jest to ciecz trująca i żrąca, która może uszkodzić lakier, dlatego przy dolewaniu zachowajmy ostrożność. Zbiornik płynu hamulcowego znajduje się najczęściej w tylnej części przedziału silnika.

Poziom płynu w zbiorniku powinien znajdować się między znakami „MIN” i „MAX” umieszczonymi na bocznej ścianie zbiornika. Zbyt niski poziom płynu hamulcowego jest sygnalizowany w wielu modelach samochodów świeceniem się lampki kontrolnej w zestawie wskaźników.

Do uzupełniania poziomu płynu hamulcowego należy stosować tylko płyn zalecany przez producenta pojazdu. W przypadku konieczności uzupełnienia płynu hamulcowego w zbiorniku należy odkręcić korek, dolać płynu do poziomu oznaczonego „MAX”, a następnie dokładnie dokręcić korek zbiornika.

Niski poziom płynu w zbiorniku może wskazywać na występowanie nieszczelności w układzie hamulcowym. W miarę zużywania się okładzin ciernych hamulców następuje nieznaczne obniżanie się poziomu płynu hamulcowego w zbiorniku.

Płyn hamulcowy jest higroskopijny, a więc absorbuje wilgoć. Nadmierna ilość wilgoci w płynie hamulcowym wpływa ujemnie na działanie układu, dlatego zaleca się wymieniać go przynajmniej raz na 2 lata, lub przy każdej wymianie klocków hamulcowych.

W podobny sposób z „dolewkami” i wizualną kontrolą poradzimy sobie z olejem do wspomagania układu kierowniczego i płynem w układzie sterowania sprzęgła, jeśli posiadamy sprzęgło wspomagane hydraulicznie.

Zielone… można jechać
Fot. E. Milcar

Jeśli nie chcemy być zaskakiwane, szczególnie zimą, że nasz samochód nie odpala, a wiemy jak może to być frustrujące, dbajmy o akumulator zamontowany w naszym samochodzie.

Jeśli samochód jest wyposażony w akumulator bezobsługowy, czyli  nie mający korków, posiada wówczas wskaźnik, umieszczony w górnej pokrywie akumulatora, który informuje o stanie jego naładowania:

– okienko wskaźnika zielone – stan naładowania 65% lub więcej;

– okienko wskaźnika czarne – stan naładowania poniżej 65% (należy doładować akumulator); – okienko wskaźnika żółte – zbyt niski poziom elektrolitu (akumulator należy wymienić i sprawdzić obwód ładowania).

W akumulatorze obłsugowym same możemy poradzić sobie ze sprawdzeniem napięcia na jego elektrodach
Fot. E. Milcar

Jeśli samochód jest wyposażony w akumulator obsługowy to sprawdzenia dokonujemy poprzez pomiar napięcia na jego zaciskach. W tym celu potrzebny będzie miernik, może to być miernik uniwersalny jaki możemy kupić w markecie lub na stacji benzynowej (cena do 20 zł). Na mierniku wybieramy odpowiedni zakres, czyli napięcie stałe do 20 V i elektrody przykładamy do zacisków akumulatora. Wynik odczytujemy na wyświetlaczu, skonfrontujmy go z tabelą poniżej, która powie nam co dalej z naszą baterią. 

 

 

 

 

Napięcie na zaciskach akumulatora

Stan naładowania

Uwaga

> 12,6 V

100%

Ok.

12,4 – 12,59 V

75%

Ok.

12,24 – 12,39 V

50%

Natychmiast doładować

11,88 -12,23

25%

Można podjąć próbę doładowania

< 11,88 V

0%

Akumulator uszkodzony

O sprawdzaniu poziomu oleju przeczytasz tutaj.

Najnowsze