Ewa Kania

Na tym pytaniu zdający prawko najczęściej się mylą – sprawdź, czy odpowiesz prawidłowo

Egzamin na prawo jazdy ma sporo podchwytliwych pytań, ale na wiele doświadczony kierowca może odpowiedzieć intuicyjnie. Są jednak przepisy, o których duża grupa osób nie wie lub tylko pobieżnie o nich słyszała. Oto jeden z nich.

Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące – przepisy

O tym przepisie na bank słyszeliście, prawda? Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące, za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h. Przeczytamy o nim w Ustawie o kierujących pojazdami, art. 102, ust. 1, pkt. 4:

Starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, w przypadku gdy kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym.

Zapis ten uzupełnia ust. 1c, tego samego artykułu:

Starosta, wydając decyzję administracyjną, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, nadaje jej rygor natychmiastowej wykonalności.

Jak to można podsumować? Przekraczasz prędkość o 50 km/h w terenie zabudowanym, natychmiast tracisz prawo jazdy. Jasne i proste? Tak, ale nie do końca.

Straciłem prawo jazdy na 3 miesiące – jak długo mogę jeszcze jeździć?

Wchodzimy teraz w kwestie, o których wielu kierowców nie ma pojęcia. Co dzieje się po zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące? Zostajemy w szczerym polu z samochodem i zakazem jego prowadzenia?

Otóż nie – ustawodawca nie był aż tak surowy i rozumiał, że tak surowe podejście, mogłoby nie tylko być niezwykle problematyczne dla ukaranego, ale i prowadzić do absurdów. Dlatego po zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące, kierujący nadal może wsiąść za kierownicę. Pytanie tylko na jak długo:

  • na 24 godziny od momentu zatrzymania prawa jazdy
  • na 72 godziny od zatrzymania prawa jazdy
  • na 7 dni od zatrzymania prawa jazdy

Którą z tych odpowiedzi obstawiacie?

Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące – co dalej?

Prawidłową odpowiedzią jest pierwsza – po zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące, możemy prowadzić samochód jeszcze przez kolejne 24 godziny. Krótko, ale powinno wystarczyć, na dotarcie do celu lub odpowiednią zmianę planów.

Nie zatrzymasz się przy tym znaku grozi ci słony mandat lub… śmierć!

Później kierowca nie ma wyjścia – musi pożegnać się z samochodem. W przeciwnym wypadku, grożą mu poważniejsze sankcje:

Jeżeli osoba kierowała pojazdem silnikowym pomimo wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu jej prawa jazdy na podstawie ust. 1 pkt 4, 5 lub 7 albo zatrzymania prawa jazdy na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 2 lub 2a albo art. 135a ust. 1 pkt 2 lub 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, starosta wydaje decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu, na który zatrzymano prawo jazdy, do 6 miesięcy.

Złamanie tego przedłużonego zakazu skutkuje całkowitą utratą uprawnień i koniecznością ponownego się o nie ubiegania.

Uwaga! Prawo jazdy nie wraca automatycznie po 3 miesiącach

To swoista pułapka, jaka czyha na kierowców, którzy stracili prawo jazdy na 3 miesiące. Zgodnie z prawem, tracą oni je automatycznie, bez możliwości odwołania i kwestionowania decyzji. Nawet jeśli sąd uzna, że pomiar prędkości wykonany był błędnie i nie może stanowić podstawy do ukarania kierującego, prawo jazdy pozostaje zatrzymane automatycznie. Ale automatycznie nie wraca.

Jak czytamy w art. 102, ust. 2 Ustawy o kierujących pojazdami:

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem następuje po ustaniu przyczyny zatrzymania oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Jeżeli od dnia zatrzymania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem upłynął okres przekraczający rok, warunkiem zwrotu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji.

Nie dość więc, że trzeba się fatygować do urzędu, to jeszcze możecie zupełnie stracić prawo jazdy, jeśli nie jesteście świadomi procedury i nie wystąpicie o jego odzyskanie.

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze