Karolina Chojnacka

Masz pomysł na innowacje drogowe? Zgłoś się do konkursu i popraw stan polskich dróg!

Na całym świecie powstają innowacyjne technologie, które mogą przynieść ogromne korzyści dla infrastruktury drogowej. Również na polskich uczelniach rodzą się doskonałe pomysły i rozwiązania w zakresie budowy nowych dróg, a także utrzymania istniejącej już infrastruktury drogowej. Masz pomysł na innowacje w drogownictwie? Zgłoś się do konkursu i popraw stan polskich dróg! Kierowcy z pewnością będą ci wdzięczni!

Chcąc wykorzystać potencjał polskich uczelni technicznych, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ogłasza I edycję konkursu pod nazwą „Innowacje w drogownictwie”. Konkurs adresowany jest do studentów bądź absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych w latach akademickich 2017/2018 – 2020/2021. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac dyplomowych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich), których wyniki mogą być zastosowane w drogownictwie. To również promowanie idei przedsiębiorczości i innowacyjności wśród społeczności akademickiej.

Konkurs obejmuje prace dyplomowe, które zostały obronione we wskazanych latach, w następujących kategoriach:

  • materiały i technologie drogowe,
  • inżynieria ruchu i rozwiązania BRD,
  • drogowe obiekty inżynierskie.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace już obronione lub prace, których obrona nastąpi nie później niż do 23 sierpnia 2021 roku.

Konkurs będzie się składał z dwóch etapów. Nad poprawnym przebiegiem każdego z nich będzie czuwała Kapituła Konkursu składająca się z przedstawicieli Rady Naukowej działającej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad, ekspertów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz stowarzyszeń branżowych.

I etap

W I etapie konkursu należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy oraz przygotować maksymalnie dwustronicowe streszczenie swojej pracy dyplomowej. Następnie oba dokumenty należy przesłać na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa lub na adres email: konkurs@gddkia.gov.pl w terminie do 23 lipca 2021 roku.

Kapituła konkursu do 23 sierpnia 2021 r. dokona oceny nadesłanych streszczeń i wybierze nie więcej niż pięć najlepszych prac z każdej kategorii, które zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu.

II etap

Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu konkursu zostaną poproszeni o przesłanie pełnych prac dyplomowych (w formie elektronicznej). Kapituła konkursu dokona ich oceny, a następnie uczestnicy podczas 10-minutowego wystąpienia zaprezentują i omówią swoje prace dyplomowe na forum publicznym.

Więcej informacji o konkursie znajdziecie na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze