Łańcuchy zimowe – wskazówki użycia w Polsce i w Europie

Kiedy konieczne jest założenie łańcuchów zimowych i jak to jest w poszczególnych państwach?

Aby uniknąć ewentualnych kłopotów, warto orientować się, jak tą kwestię regulują systemy prawne obowiązujące w Polsce i innych państwach europejskich, często odwiedzanych podczas zimy przez Polaków.

Sprawdź też – jakie obowiązują przepisy dotyczące opon zimowych w poszczególnych krajach. Kliknij tu.

Polska
Na terenie Polski nie ma obowiązku stosowania – w okresie między listopadem a marcem (jak w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej) – opon zimowych. Całkowicie zakazane jest natomiast używanie opon kolcowanych. Takie opony można stosować właściwie jedynie podczas wyścigów i rajdów samochodowych, gdy jest to dozwolone przez organizatorów.

Nieco inaczej wyglądają regulacje prawne dotyczące łańcuchów zimowych. Ich używanie jest dozwolone, kiedy wymagają tego warunki pogodowe (zaśnieżenie/oblodzenie drogi), a w niektórych przypadkach obowiązkowe.

Jeżeli chodzi konkretnie o łańcuchy śniegowe, to ich stosowanie wymagane jest tylko na niektórych terenach. Kierowców informują o tym odpowiednie znaki drogowe. Często wymóg jest skierowany jedynie do części pojazdów, np. ciężarówek, co jest komunikowane dodatkowym oznakowaniem.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji, do stosowania łańcuchów śniegowych odnoszą się w mniejszym lub większym stopniu następujące znaki drogowe: – znak ostrzegawczy „oszronienie jezdni” (A-32); – znak nakazu „nakaz używania łańcuchów przeciwślizgowych” (C-18); – znak nakazu „koniec nakazu używania łańcuchów przeciwślizgowych” (C-19).

Warto pamiętać, że obowiązek wynikający ze znaku C-18 dotyczy zastosowania łańcuchów na co najmniej dwóch kołach napędowych.

Znaki drogowe informujące o możliwości założenia łańcuchów zimowych na ogumienie samochodu.

Europa
W Europie używanie łańcuchów zimowych jest dozwolone praktycznie w każdym kraju. Wyjątkiem jest Holandia, gdzie stosowanie tego rodzaju sprzętu zostało prawnie zabronione.

W dużej części państw (Austria, Czechy, Francja, Hiszpania, Lichtenstein, Niemcy, Szwajcaria, Węgry i Włochy) wymagane jest użycie łańcuchów w wybranych miejscach, oznaczonych stosownymi znakami sygnalizacyjnymi.

– Prawo poszczególnych krajów Europy jest, rzecz jasna, dostosowane do klimatu. Obowiązek dotyczy szczególnie terenów położonych wysoko nad poziomem morza, zazwyczaj górskich. W niektórych przypadkach (m.in. Austria) posiadanie łańcuchów jest jednak wręcz nieodzowne, szczególnie jeśli wybieramy się np. na narty czy snowboard – dodaje Senczek.

To właśnie przepisy obowiązujące w Austrii są obecnie chyba najbardziej skomplikowane. W ojczyźnie Mozarta, chociaż nie ma nakazu posiadania łańcuchów (wyjątek stanowią pojazdy o masie powyżej 3,5 tony – ich kierowcy muszą mieć ze sobą taki sprzęt między 1 listopada a 15 marca), kierowcy muszą bacznie uważać, z jakich łańcuchów korzystają.

Właściciele samochodów ciężarowych powinni być wyposażeni w łańcuchy spełniające austriacką normę Ö-Norm 5119. W przypadku samochodów osobowych obowiązuje z kolei Ö-Norm 5117. Kolejny rodzaj łańcuchów (standardy Ö-Norm 5121), czyli łańcuchy tekstylne (tzw. skarpetki), nie jest dozwolony do stosowania na drogach, na których wymagane jest używanie łańcuchów dwóch wspomnianych wyżej kategorii.

– W pozostałych państwach przepisy są nieco mniej rygorystyczne, choć i tak mają swoją specyfikę. Przykładowo, we Włoszech w okresie pomiędzy połową listopada a połową marca obowiązkowo trzeba używać opon zimowych, ale jeśli na danym terenie założymy łańcuchy, to wtedy są one traktowane jako zastępstwo opon zimowych – podsumowuje Senczek.

Źródło: Taurus

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze