Kolizja czy wypadek - jest różnica!

Kolizja czy wypadek - jest różnica!

06 marca 2017
Rozróżnienie pojęcia kolizji i wypadku jest kluczowe przy ocenie, czy ma na miejsce zdarzenia przyjechać policja, czy też nie. Warto wiedzieć, jaka jest różnica między tymi często mylonymi określeniami.
Loading module...

Kolizja jest sytuacją drogową, w której ucierpiały jedynie przedmioty, tj. pojazdy, elementy jezdni, latarnie - nie ma osób zabitych ani rannych - ustawa nie nakłada obowiązku wzywania żadnych służb i wystarczy, że uczestnicy zdarzenia sporządzą stosowne oświadczenie (warto je mieć wydrukowane w 2 egzemplarzach w samochodzie). O ile jest to możliwe, należy usunąć pojazdy z jezdni, jednak przed tą czynnością warto wykonać zdjęcia samochodom biorącym udział w zdarzeniu. Zagwarantuje to nam udowodnienie winy w razie późniejszych problemów z przyznaniem się sprawcy lub uznaniem przez ubezpieczyciela sprawcy szkody, że do zdarzenia nie doszło w opisywanych okolicznościach.

Jeżeli nie jest możliwe usunięcie pojazdów wówczas oznaczamy miejsce trójkątem ostrzegawczym. Gdy kierowcy nie mogą dojść do porozumienia w kwestii ustalenia winnego, a kierujący unika okazania do wglądu dokumentu tożsamości lub dokumentów pojazdu, bądź istnieje podejrzenie, że sprawca wypadku jest pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających - w takiej sytuacji bezwzględnie należy wezwać policję.

Jak ustawić trójkąt?
- W terenie niezabudowanym - wyłącz zapłon, włącz światła awaryjne, rozstaw trójkąt ostrzegawczy (miej go zawsze w samochodzie, inaczej narażasz się na mandat) - od 30 do 50 metrów za pojazdem. Jeśli jest noc, warto założyć kamizelkę odblaskową.
- Na autostradzie trójkąt ostrzegawczy trzeba umieścić  w odległości 100 metrów od samochodu;
- W mieście - metr za autem lub wręcz na nim, na wysokości nie większej niż 1 metr.

Wypadek drogowy jest zdarzeniem, w którym którykolwiek z uczestników zostaje ranny lub ponosi śmierć. W takim przypadku bezapelacyjnie należy wezwać policję, pogotowie ratunkowe, a w razie potrzeby również straż pożarną, udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym. Nie wolno nam ruszyć pojazdów, gdyż utrudniłoby to pracę organom ścigania, które będą wyjaśniały okoliczności i przyczyny zdarzenia. Należy zrobić zdjęcia. Miejsce zdarzenia należy zabezpieczyć trójkątem ostrzegawczym (inaczej mandat).

Ubezpieczenie
Najistotniejsze jest ustalenie sprawcy zdarzenia. Gdy wina danego uczestnika ruchu wydaje się oczywista i sprawca poczuwa się do odpowiedzialności, należy spisać stosowne oświadczenie w dwóch egzemplarzach.

Co trzeba spisać w oświadczeniu zdarzenia?
Dane: dokładne miejsce i czas zdarzenia, imiona i nazwiska właścicieli aut biorących udział w zdarzeniu ze wskazaniem, który kierujący poczuwa się do winy, pełne adresy zamieszkania, numery PESEL, telefony kontaktowe, pełne dane pojazdów uczestniczących w zdarzeniu, w szczególności numery rejestracyjne oraz numery polis OC. Istotne jest, aby dokładnie opisać przebieg zdarzenia oraz zakres szkód. Warto również wykonać szkic sytuacyjny i dodatkowo wskazać wszystkich uczestników zdarzenia - pasażerów aut biorących udział w kolizji, którzy są zarazem świadkami całego zajścia oraz zewnętrznych świadków zdarzenia (ze wskazaniem danych kontaktowych). Należy również oświadczyć, że zarówno sprawca jak i poszkodowany nie byli pod wpływem alkoholu.

Zdjęcia wykonane na miejscu powinny być takie, aby możliwa była jednoznaczna identyfikacja pojazdów, czasu oraz miejsca zdarzenia.

O każdym zdarzeniu należy powiadomić firmę ubezpieczeniową sprawcy. Zakład ubezpieczeń skontaktuje się ze sprawcą oraz poszkodowanym w celu dokonania oględzin, na podstawie których sporządzona zostanie kalkulacja kosztów naprawy. Oględziny mogą się odbyć w obecności wykwalifikowanego mechanika - to pewność, że wycena rzeczoznawcy będzie rzetelna i w protokole oględzin nie zostaną pominięte istotne elementy. Jeżeli mamy zastrzeżenia co do zakresu szkód wyszczególnionych w protokole oględzin, nasze uwagi powinny zostać zgłoszone do protokołu.

Poszkodowany może zadecydować, czy chce otrzymać zaproponowaną kwotę odszkodowania obliczonego metodą kosztorysową, czy też zdecyduje się na przeprowadzenie naprawy w wariancie bezgotówkowym.

Naprawa może się odbyć jedynie w przypadku uznania szkody częściowej. W razie tzw. szkody całkowitej, czyli w sytuacji gdy naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona (koszty naprawy przekraczają wartość pojazdu w stanie nieuszkodzonym), wypłacone odszkodowanie będzie stanowiło różnicę między wartością pojazdu w stanie nieuszkodzonym a wartością wraku.

Jeśli ucierpieliśmy w wyniku wypadku samochodowego pamiętajmy - przysługuje nam prawo do zadośćuczynienia i odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy szkody. Bardzo ważne staje się w takim przypadku dokumentowanie rozmiaru obrażeń ciała - zbieranie dokumentacji medycznej, faktur i rachunków za poniesione koszty leczenia. Nie należy zwlekać z udaniem się do lekarza - czas nie działa na naszą korzyść, a udowodnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zdarzeniem i leczeniem staje się utrudnione. Ponadto często bagatelizowane dolegliwości pojawiające się po zdarzeniu mogą przybrać na sile i doprowadzić do nieodwracalnych zmian w stanie naszego zdrowia.

Komentarze

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy. Twój może być pierwszy!