Kolizja czy wypadek - jest różnica!

Kolizja czy wypadek - jest różnica!

06 marca 2017
Rozróżnienie pojęcia kolizji i wypadku jest kluczowe przy ocenie, czy ma na miejsce zdarzenia przyjechać policja, czy też nie. Warto wiedzieć, jaka jest różnica między tymi często mylonymi określeniami.

Kolizja jest sytuacją drogową, w której ucierpiały jedynie przedmioty, tj. pojazdy, elementy jezdni, latarnie - nie ma osób zabitych ani rannych - ustawa nie nakłada obowiązku wzywania żadnych służb i wystarczy, że uczestnicy zdarzenia sporządzą stosowne oświadczenie (warto je mieć wydrukowane w 2 egzemplarzach w samochodzie). O ile jest to możliwe, należy usunąć pojazdy z jezdni, jednak przed tą czynnością warto wykonać zdjęcia samochodom biorącym udział w zdarzeniu. Zagwarantuje to nam udowodnienie winy w razie późniejszych problemów z przyznaniem się sprawcy lub uznaniem przez ubezpieczyciela sprawcy szkody, że do zdarzenia nie doszło w opisywanych okolicznościach.

Jeżeli nie jest możliwe usunięcie pojazdów wówczas oznaczamy miejsce trójkątem ostrzegawczym. Gdy kierowcy nie mogą dojść do porozumienia w kwestii ustalenia winnego, a kierujący unika okazania do wglądu dokumentu tożsamości lub dokumentów pojazdu, bądź istnieje podejrzenie, że sprawca wypadku jest pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających - w takiej sytuacji bezwzględnie należy wezwać policję.

Jak ustawić trójkąt?
- W terenie niezabudowanym - wyłącz zapłon, włącz światła awaryjne, rozstaw trójkąt ostrzegawczy (miej go zawsze w samochodzie, inaczej narażasz się na mandat) - od 30 do 50 metrów za pojazdem. Jeśli jest noc, warto założyć kamizelkę odblaskową.
- Na autostradzie trójkąt ostrzegawczy trzeba umieścić  w odległości 100 metrów od samochodu;
- W mieście - metr za autem lub wręcz na nim, na wysokości nie większej niż 1 metr.

Wypadek drogowy jest zdarzeniem, w którym którykolwiek z uczestników zostaje ranny lub ponosi śmierć. W takim przypadku bezapelacyjnie należy wezwać policję, pogotowie ratunkowe, a w razie potrzeby również straż pożarną, udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym. Nie wolno nam ruszyć pojazdów, gdyż utrudniłoby to pracę organom ścigania, które będą wyjaśniały okoliczności i przyczyny zdarzenia. Należy zrobić zdjęcia. Miejsce zdarzenia należy zabezpieczyć trójkątem ostrzegawczym (inaczej mandat).

Ubezpieczenie
Najistotniejsze jest ustalenie sprawcy zdarzenia. Gdy wina danego uczestnika ruchu wydaje się oczywista i sprawca poczuwa się do odpowiedzialności, należy spisać stosowne oświadczenie w dwóch egzemplarzach.

Co trzeba spisać w oświadczeniu zdarzenia?
Dane: dokładne miejsce i czas zdarzenia, imiona i nazwiska właścicieli aut biorących udział w zdarzeniu ze wskazaniem, który kierujący poczuwa się do winy, pełne adresy zamieszkania, numery PESEL, telefony kontaktowe, pełne dane pojazdów uczestniczących w zdarzeniu, w szczególności numery rejestracyjne oraz numery polis OC. Istotne jest, aby dokładnie opisać przebieg zdarzenia oraz zakres szkód. Warto również wykonać szkic sytuacyjny i dodatkowo wskazać wszystkich uczestników zdarzenia - pasażerów aut biorących udział w kolizji, którzy są zarazem świadkami całego zajścia oraz zewnętrznych świadków zdarzenia (ze wskazaniem danych kontaktowych). Należy również oświadczyć, że zarówno sprawca jak i poszkodowany nie byli pod wpływem alkoholu.

Zdjęcia wykonane na miejscu powinny być takie, aby możliwa była jednoznaczna identyfikacja pojazdów, czasu oraz miejsca zdarzenia.

O każdym zdarzeniu należy powiadomić firmę ubezpieczeniową sprawcy. Zakład ubezpieczeń skontaktuje się ze sprawcą oraz poszkodowanym w celu dokonania oględzin, na podstawie których sporządzona zostanie kalkulacja kosztów naprawy. Oględziny mogą się odbyć w obecności wykwalifikowanego mechanika - to pewność, że wycena rzeczoznawcy będzie rzetelna i w protokole oględzin nie zostaną pominięte istotne elementy. Jeżeli mamy zastrzeżenia co do zakresu szkód wyszczególnionych w protokole oględzin, nasze uwagi powinny zostać zgłoszone do protokołu.

Poszkodowany może zadecydować, czy chce otrzymać zaproponowaną kwotę odszkodowania obliczonego metodą kosztorysową, czy też zdecyduje się na przeprowadzenie naprawy w wariancie bezgotówkowym.

Naprawa może się odbyć jedynie w przypadku uznania szkody częściowej. W razie tzw. szkody całkowitej, czyli w sytuacji gdy naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona (koszty naprawy przekraczają wartość pojazdu w stanie nieuszkodzonym), wypłacone odszkodowanie będzie stanowiło różnicę między wartością pojazdu w stanie nieuszkodzonym a wartością wraku.

Jeśli ucierpieliśmy w wyniku wypadku samochodowego pamiętajmy - przysługuje nam prawo do zadośćuczynienia i odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy szkody. Bardzo ważne staje się w takim przypadku dokumentowanie rozmiaru obrażeń ciała - zbieranie dokumentacji medycznej, faktur i rachunków za poniesione koszty leczenia. Nie należy zwlekać z udaniem się do lekarza - czas nie działa na naszą korzyść, a udowodnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zdarzeniem i leczeniem staje się utrudnione. Ponadto często bagatelizowane dolegliwości pojawiające się po zdarzeniu mogą przybrać na sile i doprowadzić do nieodwracalnych zmian w stanie naszego zdrowia.

Komentarze

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy. Twój może być pierwszy!