Kierowca tego pojazdu dostał kary na prawie 20 tys. zł!

Kierowca tego pojazdu dostał kary na prawie 20 tys. zł!

19 września 2019
1
Bez zezwolenia i innych wymaganych dokumentów, bez badania, z przekroczonym czasem pracy... i to nie koniec naruszeń!

Inspektorzy ITD. zatrzymali do kontroli ciężarówkę, przewożącą materiały niebezpieczne ADR. Kierowca i przewoźnik w jednej osobie wykonywał krajowy przewóz drogowy z Gdyni do Poznania. Kontrola zaczęła się od stwierdzenia braku opłaty za przejazd drogami płatnymi - to był jednak dopiero początek długiej listy naruszeń. Były one na tyle poważne, że pojazd nie mógł wyruszyć w trasę.

Dalsze czynności prowadzili już inspektorzy z WITD w Poznaniu, którzy stwierdzili: wykonywanie transportu drogowego bez wymaganego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub bez wymaganej licencji, wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w nieprawidłowo działający tachograf, wykonywanie przewozu drogowego pojazdem nieposiadającym aktualnego okresowego badania technicznego potwierdzającego jego zdatność do ruchu drogowego, naruszenie obowiązku terminowego pobierania danych z karty kierowcy, niewyposażenie kierowcy w odpowiednie dokumenty, przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy o czas do mniej niż 30 minut, skrócenie wymaganego skróconego okresu odpoczynku dziennego, zarówno w przypadku załogi jednoosobowej, jak i załogi kilkuosobowej o czas do 2 godzin.

Kolejne naruszenia dotyczyły przewozu towaru niebezpiecznego nieoznakowanym pojazdem: brak wymaganych tablic, nalepek, znaków i napisów, niewyposażenie jednostki transportowej w wymagane gaśnice lub wyposażenie tej jednostki w gaśnice niespełniające warunków określonych w przepisach ADR. 

Wobec osoby wykonującej przewóz zostanie wszczęte postępowanie administracyjne z ustawy o transporcie drogowym na kwotę 17 100 złotych oraz z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych na kwotę 2 500 złotych. Ponadto inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny ciągnika, z uwagi na brak badań technicznych. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zostanie powiadomiony o braku OC dla ciągnika siodłowego.

Komentarze

J-23
14 listopada 2019 16:50
Brawo tak dalej zlikwidować tych przewoźników którzy biorą fracht za grosze i jedzie a może się uda