Jazda motocyklem przy posiadaniu prawka na kat. B

01 lipca 2014
Na posiedzeniu w dniu 26 czerwca Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Teraz czeka ona na akceptację Prezydenta i wprowadzenie w życie. Oznacza to w praktyce możliwość prowadzenia małych motocykli na kat. B za 2-3 miesiące - przy braku weta Prezydenta.

Dokładna treść fragmentu ustawy brzmi:

Pkt 4) kategorii B uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.

Przed głosowaniem posłowie przedstawili do rozpatrzenia dwa, różne punkty widzenia na pozwolenie jazdy jednośladem posiadaczom prawa jazdy kat. B, także na jednośladzie ze skrzynią manualną.

Poseł Maciej Banaszak
-
Za chwilę będzie­my głosować, wydawałoby się, nad dosyć banalną poprawką Senatu, zgodnie z którą należy wykreślić wyrazy „z automatyczną skrzynią biegów”. Co tak naprawdę ta poprawka oznacza? Ano oznacza to, że osoby, które mają kategorię B uprawniającą do poru­szania się samochodami, od tego momentu będą mia­ły możliwość poruszania się motocyklami. Jestem doświadczonym motocyklistą, wiem też, że na sali jest koleżanka motocyklistka, jak i wielu innych ko­legów motocyklistów, i wszyscy wiemy, że nie da się, drodzy państwo, bez przygotowania wsiąść i jechać motocyklem, szczególnie z manualną skrzynią bie­gów. Przyjmując tę poprawkę, drodzy państwo, bę­dziecie tak naprawdę odpowiedzialni za ewentualne śmiertelne wypadki na drogach spowodowane przez osoby, które wsiądą na motocykl bez przygotowania.

Jazda dużymi motocyklami, np. Suzuki Hayabusą, będzie nadal dostepna jedynie dla posiadaczy prawa jazdy kat. A

fot. Paweł Kucharski

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Zbigniew Rynasiewicz
-
Senat podzielił opi­nię pana senatora Jackowskiego, który stwierdził, że rozwiązanie, w którym preferujemy tylko i wyłącznie automatyczną skrzynię biegów, może być rozwiąza­niem nawet lobbingowym, ponieważ będziemy prefe­rować określone firmy, które produkują akurat takie motory. Zaproponował rozwiązanie, zgodnie z któ­rym można poruszać się, mając kategorię B, wszyst­kimi motorami o pojemności do 125 cm3, obojętnie, czy mają manualną skrzynię biegów, czy jest to tra­dycyjna skrzynia biegów.

Na koniec marszałek zadał pytanie: „Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 2. poprawki Senatu?” Głosowało 426 posłów. Za głosowało 40 posłów, przeciwnego zdania było 372 posłów, 14 posłów wstrzymało się od głosu. Sejm wobec nieuzyskania bez­względnej większości głosów poprawkę Senatu przyjął. Jeżeli Prezydent podpisze ustawę, to zostanie ona ogłoszona w Dzienniku Ustaw i po 30 dniach od tego momentu, wejdzie w życie.

Komentarze

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy. Twój może być pierwszy!