Jak przygotować się do podróży?

Jak przygotować się do podróży?

28 lutego 2017
1
Masz w planach podróż z bliskimi? Na liście spraw koniecznych do załatwienia przed wyjazdem powinno znajdować się ubezpieczenie podróżne. Z odpowiednią polisą nie trzeba obawiać się dodatkowych wydatków w razie nieprzewidzianych sytuacji.
Loading module...

Życie pisze zaskakujące scenariusze, często w najmniej spodziewanych chwilach. Podczas długo wyczekiwanych wyjazdów z bliskimi mogą mieć miejsce nieprzewidziane zdarzenia. Problemy nie muszą być następstwem choroby czy wypadku. Sporo komplikacji pojawia się, jeśli bagaż zaginie w podróży, ewentualnie część rzeczy padnie łupem złodzieja. Zapewne nie myślisz o wyrządzeniu komuś szkody, jednak do okaleczenia innej osoby czy zniszczenia czyjejś własności może dojść zupełnie przypadkowo. Konsekwencje tego zdarzenia bywają niemiłe, zwłaszcza dla domowego budżetu.

Cena komfortu
Składki ubezpieczeniowe wynoszą przeważnie kilka złotych za dzień. To niewiele w porównaniu z kosztami podróży do innego kraju. Te z kolei mogą być kilka razy niższe niż wydatki na lekarza lub hospitalizację za granicą. Czy warto więc przeznaczyć np. kilkadziesiąt złotych na polisę? Wstrzymanie się od podpisania umowy może zakończyć się pozornymi oszczędnościami. Sporo na ten temat mogą powiedzieć osoby, które otrzymały rachunki do zapłaty za pomoc służby zdrowia poza granicami Polski. Jeśli przed podróżą z bliskimi myślimy o ograniczeniu wydatków, warto poszukać ubezpieczenia grupowego. Część ubezpieczycieli oferuje takie produkty dla rodzin. Zawarcie jednej umowy jest tańsze niż wykupienie indywidualnej polisy dla każdego członka rodziny.

Ubezpieczenia podróżne występują w wielu wariantach. Różnią się one zakresem i przedmiotem oferowanej ochrony, co wpływa na cenę produktów ubezpieczeniowych. Standardowa oferta dla podróżnych obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia oraz podstawowe ubezpieczenie assistance, czyli usługi wspierające. Jeśli osoba ubezpieczona zachoruje lub ulegnie wypadkowi, ubezpieczyciel sfinansuje jej nie tylko wizyty u lekarza czy pobyt w szpitalu. Polisy gwarantują również opłacenie kosztów badań, operacji, zabiegów, transportu medycznego (do lekarza lub szpitala i do domu), a także transportu zwłok do Polski. Towarzystwa ubezpieczeniowe zwracają wydatki poniesione na m.in. leki, opatrunki, protezy czy okulary korekcyjne. Jeśli po powrocie do domu potrzebne będą wizyty lekarza, psychologa lub rehabilitanta, ich koszty poniesie ubezpieczyciel. On też płaci za poszukiwanie osoby zaginionej i pierwszą pomoc medyczną (np. w górach).

Opcje na podróż
Podstawowy pakiet ubezpieczenia podróżnego przydaje się w różnych sytuacjach, ale nie zawsze wystarczy. Klient powinien więc wybrać opcje przydatne w trakcie jego wyjazdu. Dla jednej osoby istotne będzie ubezpieczenie sprzętu sportowego, dla innej roweru.

Część podróżnych nie wyobraża sobie zrezygnowania z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym (OC). Pierwsze z nich zapewnia wsparcie w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego. Kolejne gwarantuje wypłatę odszkodowania osobie trzeciej, której podróżny wyrządził szkodę. Pomocne okazuje się również ubezpieczenie bagażu podróżnego. W tym przypadku ubezpieczony otrzymuje odszkodowanie za zniszczony lub skradziony bagaż.

Zawsze warto przenalizować ogólne warunki ubezpieczenia (OWU), zwłaszcza wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. Jednym z nich jest spowodowanie wypadku przez ubezpieczonego, który nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Ubezpieczyciel nie poniesie też kosztów leczenia przekraczającego zakres niezbędny dla przywrócenia stanu zdrowia ubezpieczonego umożliwiającego mu powrót lub transport do domu, do placówki medycznej w kraju stałego zamieszkania lub kontynuację podróży. W OWU warto też sprawdzić sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjne. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych rozczarowań i wydatków związanych z nieprzewidzianą sytuacją.

Polisa przydaje się bez względu na docelowe miejsce wyjazdu. O ochronie należy pomyśleć nie tylko przed podróżą za granicę, ale też przed wycieczką w kraju.

Komentarze

Mirek t
15 maja 2017 22:48
Ja samochód zawsze pożyczam w Panek jak wyjeżdżam z rodziną. O to, by samochód był w doskonałym technicznym stanie dbać trzeba, a tam są jedynie same najnowsze modele, absolutnie nowe.