Imponująca kampania reklamowa Mercedesa w Izraelu

Y & R Interactive stworzyła serię obrazów będących częścią nowej kampanii reklamowej marki Mercedes Benz w Izraelu. Zaskakujący i niezwykle interesujący projekt opiera się na pomyśle porównania samochodu do mózgu człowieka.

Shalmor Avnon Amichay z Y & R Interactive jest twórcą obrazu nowej kampanii Mercedes Benz w Izraelu. Zamysł polega na porównaniu samochodów tej marki do mózgu człowieka.

Gil Aviyam/Dror Nachumi, art directors; Sharon Refael/Oren Meir, writers; Yariv Twig, creative director; Gideon Amichay, chief creative director; Tzur Golan, executive creative director; Gil Aviyam/Lena Guberman, illustrators. fot. Mercedes-Benz.

Historia toczy się wokół dwóch przeciwstawnych części mózgu, które wzajemnie się uzupełniają: z lewej strony odpowiedzialnej za logikę i analizę oraz twórcze i intuicyjne myślenie po prawej stronie.

Gil Aviyam/Dror Nachumi, art directors; Sharon Refael/Oren Meir, writers; Yariv Twig, creative director; Gideon Amichay, chief creative director; Tzur Golan, executive creative director; Gil Aviyam/Lena Guberman, illustrators. fot. Mercedes-Benz.

Samochody Mercedes Benz, podobnie jak mózg, to połączenie przeciwieństw, które razem tworzą innowację technologiczną,  przełom w inżynierii oraz pasję projektowania.

Gil Aviyam/Dror Nachumi, art directors; Sharon Refael/Oren Meir, writers; Yariv Twig, creative director; Gideon Amichay, chief creative director; Tzur Golan, executive creative director; Gil Aviyam/Lena Guberman, illustrators. fot. Mercedes-Benz.

Slogany dla wszystkich trzech reklam:

Left brain – Lewa półkula


I am the left brain.
– Jestem lewą półkulą.
I am a scientist. A mathematician. – Jestem naukowcem, matematykiem.
I love the familiar. I categorize. I am accurate. Linear. -Uwielbiam znane, sklasyfikowane. Jestem dokładny.
Analytical. Strategic. I am practical. – Analityczny. Strategiczny. Jestem praktyczny.
Always in control. A master of words and language. – Zawsze pod kontrolą. Mistrz słowa i języka.
Realistic. I calculate equations and play with numbers.–  Jestem realistą. Kalkuluję i bawię się liczbami.
I am order. I am logic. – Jestem ułożony i logiczny.
I know exactly who I am. – Wiem dokładnie kim jestem.

Right brain – Prawa półkula.

I am the right brain. – Jestem prawą półkulą.
I am creativity. A free spirit. I am passion. – Jestem kreatywny, wolnym duchem, pełny pasji.
Yearning. Sensuality. I am the sound of roaring laughter. Jestem wrażliwy, tęsknię, wybucham śmiechem.
I am taste. The feeling of sand beneath bare feet. – Mam wyczucie smaku, wiem czym jest uczucie piasku pod bosymi stopami.
I am movement. Vivid colors.- Jestem aktywny, widzę pełną paletę barw.
I am the urge to paint on an empty canvas. – Mam skłonność do malowania na pustym płótnie.
I am boundless imagination. Art. Poetry. I sense. I feel. – Mam bezgraniczną wyobraźnię. Czuję sztukę i poezję.
I am everything I wanted to be. – Jestem tym kim chce być.

 

 

 

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze