Karolina Chojnacka

GDDKiA planuje wyremontować 20 kilometrów autostrady A2

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na remont 20-kilometrowego odcinka trasy między węzłami Stryków i Emilia.

Prace remontowe będą podzielone na dwa etapy i potrwają rok. Pierwszy etap robót obejmuje odcinek od węzła Emilia do węzła Zgierz (wraz z węzłami) i będzie realizowany w tym roku, drugi etap to odcinek od węzła Zgierz do węzła Stryków (bez węzłów) i będzie wykonywany w roku przyszłym.

Przekazywany do remontu odcinek autostrady A2 użytkowany jest już od 2006 roku. W ramach prac zostaną wymienione wyeksploatowane warstwy konstrukcyjne: na jezdni południowej (w kierunku Warszawy) warstwa ścieralna i warstwa wiążąca, przy czym dodatkowo będzie tu zastosowana siatka wzmacniająca, zaś na jezdni północnej (w kierunku Poznania) wymianie będzie podlegała tylko warstwa ścieralna.

Organizacja ruchu w trakcie remontu

W trakcie prowadzonych prac z eksploatacji będzie wyłączona jedna jezdnia,  a ruch dwukierunkowy będzie odbywał się po drugiej jezdni. Po zakończeniu prac ruch zostanie przeniesiony na wyremontowaną jezdnię, a prace rozpoczną się na drugiej jezdni.

Źródło informacji: GDDKiA, opracowanie własne

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze