Katarzyna Frendl

Do projektu Izery dołącza kobieta i były dyrektor Kii w Polsce: zmiany w Radzie Nadzorczej spółki ElectroMobility Poland

Pomysł na polski samochód elektryczny ewoluuje. Dziś ogłoszono zmiany personalne w zarządzie spółki, która jest odpowiedzialna za wyprodukowanie rodzimego elektryka. Kto dołącza do tego śmiałego projektu?

Spółka ElectroMobility Poland S.A. powstała w październiku 2016 roku jako inicjatywa czterech polskich grup energetycznych – PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Energa SA, Enea S.A. oraz Tauron Polska Energia S.A. Każda z nich objęła po 25 % kapitału akcyjnego, uzyskując w ten sposób po 25 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Dnia 30 września 2021 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze objęcia nowo wyemitowanych akcji Spółki przez Skarb Państwa, który tym samym stał się większościowym akcjonariuszem Spółki. Kapitał zakładowy wynosi 302.296.890 zł i został w pełni wpłacony.

W związku ze zmianą w akcjonariacie ElectroMobility Poland S.A., wczoraj (10 grudnia 2021 r.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, dokonało zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki. W skład nowej Rady Nadzorczej ElectroMobility Poland S.A. zostali powołani:

Wojciech Szyszko

Absolwent Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Od 1990 roku,  przez 13 lat pracował w Mitsubishi Motors, a ostatnie 17 lat był Dyrektorem Zarządzającym KIA Motors Polska, odpowiedzialnym za stworzenie organizacji sprzedaży samochodów koreańskiego producenta. W tym okresie sprzedaż samochodów KIA wzrosła prawie 10-krotnie, a sama marka stała się jednym z liderów polskiego rynku.

Jak czytamy w informacji prasowej:

W Radzie Nadzorczej ElectroMobility Poland będzie wspierał rozwój spółki w lepszym dostosowaniu projektu polskiej marki samochodów elektrycznych do wymagań rynkowych związanych z elektromobilnością.

Aleksandra Machowicz-Jaworska

Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest urzędnikiem państwowym z kilkunastoletnim doświadczeniem w administracji rządowej. W latach 2014-2017 pracowała w Ministerstwie Skarbu Państwa w obszarze nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa sektora lotniczego. Ponadto nadzorowała prowadzenie spraw związanych z restrukturyzacją spółek z udziałem Skarbu Państwa. Od 2017 r. zatrudniona jest w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie kieruje zespołem analitycznym, odpowiedzialnym za monitorowanie strategicznych projektów inwestycyjnych oraz wykonywanie zadań związanych z nabywaniem lub obejmowaniem przez Skarb Państwa akcji spółek kapitałowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w organach nadzorczych spółek prawa handlowego.

Jacek Partyka

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). W latach 1984-1995 pracował w Katedrze Transportu SGPiS. Obecnie jest zastępcą dyrektora Departamentu Wspierania Polityk Gospodarczych w Ministerstwie Finansów. Specjalizuje się w obszarze strategii gospodarczych, polityk sektorowych, polityki ochrony konkurencji i konsumentów oraz polityki pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Uczestniczył w procesie dostosowań systemu prawnego oraz gospodarki Polski do wymagań układu stowarzyszeniowego Unii Europejskiej. Uczestniczył również w procesie negocjacji akcesyjnych Polski do Unii Europejskiej w obszarze pomocy publicznej oraz obszarze podatkowym.

Prof. Piotr Moncarz

Pozostaje w Radzie Nadzorczej ElectroMobility Poland, w której zasiada od 2016 roku. Jest polsko-amerykańskim inżynierem, pełniącym funkcję „Consulting Professor” na kalifornijskim Uniwersytecie Stanforda w Stanach Zjednoczonych. Zajmuje się, między innymi, zagadnieniami związanymi z przemysłem międzynarodowym w obszarach wdrożeń najnowszych technologii, w szczególności energetycznych. Od lat przyczynia się do pogłębiania i zacieśniania stosunków gospodarczych i naukowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Polską.

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze