Asfaltowe czy betonowe – jakie drogi w Polsce są najlepsze?

Spośród 31 inwestycji realizowanych od lipca 2019 roku w formule Projektuj i buduj w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych, aż w 25 przypadkach wykonawcy postawili na technologię asfaltową. Dla pozostałych realizacji decyzja o wyborze technologii jeszcze nie zapadła.

W przypadku realizacji przetargu w formule Projektuj i buduj wykonawca ma możliwość wyboru rodzaju nawierzchni, które GDDKiA uznała za całkowicie spełniające jej wymagania – asfaltowej lub betonowej. Zestawienie opracowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad dotyczy przetargów rozstrzygniętych od lipca 2019 r. do grudnia 2020 r. W sumie w formule Projektuj i buduj z możliwością wyboru technologii realizowanych jest 31 inwestycji o długości blisko 445 km. Chodzi m.in. o projekt i budowę autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na czterech odcinkach obwodnicy Siedlec- węzeł „Cicibór” (w sumie 63,44 km ), budowę obwodnicy Metropoli Trójmiejskiej (16,26 km) czy kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz (22,36 km).

Drogi asfaltowe – czy lepsze?

Stuprocentowy wybór wykonawców nawierzchni asfaltowych kolejny raz dobitnie pokazuje, że jest to optymalne rozwiązanie na polskim rynku drogowym.Ciekawie wygląda zestawienie wykonawców z największą liczbą wygranych przetargów. Prym wiedzie Budimex, który zawarł umowy na wykonanie sześciu zamówień. Cztery przetargi wygrała Polaqua oraz konsorcjum firm PBDiM Kobylarnia i Mirbud, a po trzy Porr oraz PUT Intercor. 

– Wykonawcy i rynek potwierdzają, że asfalt jest zdecydowanie najlepszym budulcem dla polskich dróg. Technologia ta daje najszerszy wachlarz zastosowań, ponieważ można ją łatwo dostosować np. do natężenia ruchu czy stref klimatycznych. Jest łatwiejsza i szybsza w wykonaniu, ma też mniejsze ryzyka wykonawcze niż inne technologie – mówi Andrzej Wyszyński, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nawierzchni Asfaltowych.

Asfalt może być eko?

Aktualnie wykonawcy nawierzchni asfaltowych mocno pracują nad tym, aby były one jak najbardziej przyjazne środowisku naturalnemu. Warto zaznaczyć, że współczesna droga asfaltowa może być całkowicie poddana recyklingowi, a sama produkcja takiej nawierzchni, dzięki zastosowaniu nowych technologii, pozostawia coraz mniejszy ślad węglowy.

– Przyszłością w Polsce jest budowa pełnowartościowych dróg z destruktu asfaltowego, tak jak ma to miejsce w innych krajach Europy, np. Niemczech. Według analiz GDDKiA wykorzystywanie destruktu na szeroką skalę w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 i Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, pozwoliłoby zaoszczędzić Skarbowi Państwa około 400 mln zł. Dodatkowe 40 mln zł oszczędności przyniosłyby rzadsze transporty kruszywa na plac budowy – dodaje Andrzej Wyszyński.

Tymczasem Lotos Asfalt i Samorząd Powiatu Ostródzkiego chcą zbudować doświadczalny odcinek drogi z asfaltem redukującym smog. 7 października br. podpisano w tej sprawie list intencyjny. Produkt jest przedmiotem badań projektu „Ekologiczne asfalty”, który spółka realizuje wspólnie z Politechniką Gdańską. Obecnie na rynku nie ma nawierzchni drogowej z taką funkcjonalnością.

Projekt „Ekologiczne asfalty” został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Jego wartość to ponad 5 mln zł. Powstał w odpowiedzi na wyzwania, jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza w polskich miastach. Jego celem jest stworzenie takiej nawierzchni drogowej, która pozwoli na redukcję zanieczyszczeń atmosferycznych w obszarze pasa drogowego. W szczególności ma to dotyczyć ograniczenia stężenia toksycznych i szkodliwych substancji, zawartych w spalinach pojazdów, m.in. benzo(a)pirenu, tlenku azotu (NOx) oraz lotnych związków organicznych, których emisja wynika z dużego natężenia ruchu pojazdów i innych źródeł zanieczyszczeń, np. pieców w sezonie grzewczym.

Innowacyjna nawierzchnia już w 2022 r.

Jeśli badania laboratoryjne potwierdzą skuteczność przyjętych założeń, już w 2022 r. w Kajkowie k. Ostródy, na infrastrukturze udostępnionej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, powstanie odcinek doświadczalny z innowacyjną wierzchnią warstwą ścieralną, która w wyniku procesu fotokatalizy będzie przyczyniać się do rozpadu toksycznych substancji.

Lotos Asfalt jest jednym z czołowych producentów asfaltów drogowych i modyfikowanych w Polsce. Wdraża proekologiczne produkty, takie jak asfalty wysokomodyfikowane do nawierzchni długowiecznych, asfalty modyfikowane z dodatkiem gumy czy asfalty WMA (Warm Mix Asphalt) do technologii na ciepło, wpisujących się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu.

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze