jakie ograniczenia wprowadza strefa czystego transportu