Toyota i Honda łączą siły i rozpoczynają testy wodorowego autobusu w roli mobilnego systemu zasilania awaryjnego. Czym dokładnie jest Moving e?