Pierwszy salon samochodowo – motocyklowy dla kobiet, Ladies Car w Warszawie