Idalia Czarnocka w Pucharze Moraw – Pisek, sierpnień 2010.