Idalia Czarnocka w Kartingowym Pucharze Moraw – Bruck