American Live – zlot zabytkowych aut amerykańskich – Oesingen, Szwajcaria