Paula Lazarek

Polenergia dostarczy zieloną energię do stacji ładowania Greenway!

Rozwój sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych ma ogromne znaczenie dla poprawy komfortu użytkowników samochodów elektrycznych oraz hybrydowych.

Jednym z czołowych dostawców tego typu rozwiązań jest firma GreenWay Polska posiadająca w swojej sieci obecnie blisko 300 stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz oferująca kompleksową ofertę sprzedaży i zarządzania stacjami ładowania. Sprzedawcą energii do stacji GreenWay przyłączonych bezpośrednio do sieci energetycznej będzie Polenergia Sprzedaż Sp z o.o., obecnie jedyna na rynku spółka oferująca 100 proc. zielonej energii w standardzie Energia 2051. 

– Nawiązanie współpracy z GreenWay Polska to nie tylko transakcja biznesowa. To realna szansa na wspieranie rozwoju elektromobilności w Polsce oraz pokazanie użytkownikom samochodów elektrycznych zalet pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Naszym nadrzędnym celem jest udział w redukcji emisji CO2 i popularyzacja energii pochodzącej z OZE przy jednoczesnym zapewnieniu konkurencyjnych cen zielonej energii –– mówi Marcin Frątczak – Członek Zarządu odpowiedzialny za sprzedaż do klientów biznesowych w Polenergii Sprzedaż.

Standard Energia 2051, na jaki zdecydowała się firma GreenWay Polska, realizuje strategię Europejskiego Zielonego Ładu. Zgodnie z założeniami Unii Europejskiej, dostawy energii wytworzonej w każdej godzinie z zeroemisyjnych źródeł, w takim standardzie, będą musiały obowiązywać powszechnie w całej wspólnocie dopiero za 30 lat. Polenergia Sprzedaż, dzięki własnym, położonym na terenie Polski OZE, już teraz oferuje energię z zerowym śladem węglowym w standardzie Energia 2051. Połączenie tej oferty ze skalą działalności GreenWay Polska sprawi, że na terenie Polski samochody elektryczne nie tylko nie będą emitować spalin i CO2, ale także będą zasilane czystą energią, co zmniejsza koszt środowiskowy wynikający z użytkowania takich aut.

Decyzja o nawiązaniu współpracy ze spółką Polenergia stanowi kolejny istotny kamień milowy w rozwoju naszej sieci. – mówi Rafał CzyżewskiPrezes GreenWay Polska. – Proces transformacji na energię pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych był dla nas i dla naszych klientów zawsze kluczowy. Wierzymy, że jest to naturalny kierunek rozwoju elektromobilności i już w niedalekiej przyszłości wszystkie nasze stacje będą gwarantowały zieloną energię. 

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze