RPO staje po stronie właścicieli stacji diagnostycznych. Podwyżka opłaty za badanie techniczne to kwestia czasu?

Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że odgórne, niezmieniające się od lat ceny badań technicznych pojazdów stoją w sprzeczności z konstytucją.