Samochody wodorowe – realnie obniżą emisję szkodliwych substancji na świecie?

Pierwszym państwem, które opracowało narodowy program wodorowy, traktując ten gaz jako strategiczny nośnik energii, była Japonia. Największe korzyści dla środowiska i klimatu przynosi zielony wodór. Czy samochody wodorowe realnie wpłyną na obniżenie emisji zanieczyszczeń?